Eğitim-Sen Hatay Şube Başkanı Özgür Tıraş…

Eğitim-Sen Hatay Şube Başkanı Özgür Tıraş…

YKS’deki başarısızlık tablosunun bu yıl da devam ettiğini vurguladı

İktidarın En Somut Vaadi İşsizlik

      Eğitim-Sen Hatay Şube Başkanı Özgür Tıraş, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, YKS’deki başarısızlık tablosunun bu yıl da devam ettiğinin görüldüğünü söyledi, yükseköğretim sisteminde yaşanan zorluklara ve eşitsizliklere rağmen, üniversiteden mezun olan gençlerimize iktidarın en somut vaadinin ise işsizlik olarak karşılarına çıktığına vurgu yaptı.

      3 milyonu aşkın adayın katıldığı 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandığını belirten Başkan Özgür Tıraş, sınav barajının kalkması nedeniyle, geçtiğimiz yıl 2,5 milyon olan aday sayısının bu yıl 3 milyonun üzerinde olduğunu bildirdi, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) başvurduğu halde Temel Yetenek Testine (TYT) 226 bin,  Alan Yeterlilik Testine (AYT) 204 bin, Yabancı Dil Testine (YDT) 36 bin adayın girdiğini ifade etti.

Adayların büyük bölümü 200 puan ve altında kaldı

      YKS’ye giren 3 milyon adayın bir gün içinde sabah ve öğleden sonra yapılan oturumlarla ‘başarı’ göstermesinin beklendiğini söyleyen Başkan Özgür Tıraş, açıklamasında şunlara yer verdi: “Böylesi bir sınav sisteminin her şeyden önce insani olmayan bir nitelik taşıdığı ve milyonlarca gencin üzerinde yoğun bir psikolojik baskı yarattığı ortadadır ve bu durum sendikamız tarafından sürekli eleştirilmektedir.

      Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, YKS’deki başarısızlık tablosunun bu yıl da devam ettiği görülmektedir. 2022 YKS sonuçlarının en dikkat çekici yönü sorulara verilen doğru yanıtların ortalamasının çok düşük kalmasıdır. Türkçe 40 soruda 19,358 ortalama; sosyal bilimler 20 soruda 8,653 ortalama; temel matematik 40 soruda 8,170 ortalama; fen bilimleri 20 soruda 3,937 ortalama YKS’deki içler acısı durumu bütün açıklığıyla ortaya koymaktadır.

      YKS puanlarının yığınsal dağılımı, öğrencilerin büyük bölümünün en kötüde eşitlendiğini göstermektedir. Bütün alanlarda adayların büyük bölümünün 200 puan ve altında kalmış olması bu durumun ispatıdır. 

Öğrenciler acımasız bir rekabete itiliyor

      2022 YKS sonuçları, eğitimde çok kötü bir tablo ile karşı karşıya olduğumuzu gösterirken, milyonlarca gencimizi acımasız bir rekabete iten sınav merkezli eğitim anlayışının YKS sonuçlarına nasıl olumsuz etkileri olduğunu da görmek zor değildir.  Gençlerimiz eğitimlerini daha yüksek puan ve sıralama baskısıyla birbirleriyle yarışmak zorunda kalmadan, elenme korkusu yaşamadan sürdürebilmelidir.

      Eğitim sürecinin bütün aşamalarında olduğu gibi, yükseköğretim alanında da eğitimin niteliği ve akademik yeterlilikler başta olmak üzere çok sayıda sorun bulunmaktadır. Yükseköğretim sisteminde yaşanan zorluklara ve eşitsizliklere rağmen üniversiteden mezun olan gençlerimize iktidarın en somut vaadi ise işsizlik olarak karşımıza çıkmaktadır. TÜİK verilerine göre, üniversite mezunu her dört gençten birisinin işsiz olması bu tespitimizi doğrulamaktadır.

Köklü değişikliklere gidilmeli

      Türkiye’de gerek liselere, gerekse üniversiteye girişte sorunun tek başına yapılan merkezi sınavlar olmadığını, aksine sorunun daha köklü biçimde sınavlara odaklanmış olan eğitim sistemi olduğu ve bu konuda köklü değişikliklere gidilmeden kalıcı çözümlerin üretilemeyeceği ortadadır. Dolayısıyla ilkokuldan başlayarak üniversiteye kadar, sürekli olarak yapılan sınavlara endekslenmiş bir eğitim sisteminin nitelikli olması, öğrencilerimizin gerçekten nitelikli eğitim alması mümkün değildir.

Nitelikli eğitim anlayışı benimsenmeli

      Eğitim sistemimiz çocuklarımızı ve gençlerimizi eğitmemekte, sadece yapılacak olan sınavlara hazırlamaktadır. İktidar tarafından bilinçli olarak teşvik edilen ‘rekabete’ ve ‘yarışmaya’ dayalı ‘piyasacı eğitim’ anlayışı derhal terk edilmeli, öğrencileri birbiri ile rekabet eden değil, onları geliştiren, çok yönlü bilgi ve beceri kazandırıcı, nitelikli bir eğitim anlayışı benimsenmelidir.

      Eğitim Sen, her öğrencinin kendi ilgi ve becerisi doğrultusunda hangi alanda okuyacağını kendisinin belirleyeceği bir eğitim sistemi oluşturulması için gerekli çalışmaların en kısa sürede başlatılmasını, bunun için öncelikle ‘sınav merkezli eğitim’ anlayışının terk edilmesi gerektiğini savunmaktadır.

      Mehmet ÖZGÜN