Eğitim Sen:

Eğitim Sen:

Basın açıklaması demokratik bir haktır!

Hatay Eğitim Sen Yönetimi, bir açıklama yaparak, basın açıklaması yapmanın demokratik bir hak olduğuna dikkat çekti. Eğitim Sen Şube Başkanı Deniz Ezer, açıklamasında, 18.03.2017 Cumartesi günü açığa alınmış ve ihraç edilmiş üyelerin sesi olmak için köprübaşında saat 14.00’te basın açıklaması yapmak istediklerini hatırlatarak, yaşananlara dair şunları dile getirdi.
“Basın açıklaması yapmak, düşünce ve ifadeleri açıklamak anayasal bir haktır. Fakat Hatay Valisi bunu bir hak olarak görmemiş olacak ki, bu eylemimizi yasaklamıştır. Oysa Anayasa’nın 26. Maddesi’ne göre; Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hürriyetine sahiptir. Bu hürriyet, resmî makamların müdahalesi olmaksızın, haber veya fikir alma ya da verme serbestliğini de kapsar. Fıkra hükmü; radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla yapılan yayınların izin sistemine bağlanmasına engel değildir.” -Mehmet Özgün-

(Visited 1 times, 1 visits today)