Eğitim Sen’li Öğretmenler alanda

Eğitim Sen’li Öğretmenler alanda

3 İstekleri Var…

Hatay Eğitim Sen üyesi öğretmenler, önceki gün alanda isteklerini dile getirdi. Şube Başkanı Özgür Tıraş’ın basın açıklamasını okuduğu toplantıda, genel olarak 3 konu üzerine istekte bulunuldu. İstekler özetle şöyle: -Öğretmenlik Meslek Kanunu iptal edilsin, sınav ve seminer sürecine son verilsin. -Banka promosyonları revize edilerek, gerçek enflasyon oranında artış sağlansın. -Eğitime hazırlık ödeneği, ayrımsız, tüm eğitim emekçilerine en az bir maaş tutarında ödensin. Antakya köprübaşında toplanan Eğitim Sen üyesi öğretmenler adına konuşan Şube Başkanı Özgür Tıraş, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun İptal edilmesi gerektiğini, öğretmenlere angaryaya dönüşen seminer-sınav sürecinin durdurulması ve ekonomik ile özlük hak kazanımlarının ayrımsız şekilde uygulanması gerekliliğini dile getirdi. Banka promosyonlarının güncellenmesini de isteyen Şube Başkanı Özgür Tıraş, şöyle devam etti: “Eğitim-Öğretime Hazırlık Ödeneğinin, ayrımsız, bütün eğitim ve bilim emekçilerine bir maaş tutarında ve yılda iki kez ödenmesi sağlanmalıdır. 2021 Ağustos ayında yandaş sendika tarafından imzalanan toplu sözleşmenin ‘Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme’ bölümünün ‘Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği’ başlıklı 11. Maddesi’nde, ‘657 sayılı Kanunun ek 32’nci Maddesi’nde öngörülen öğretim yılına hazırlık ödeneği, 2022 yılında 1.325 TL, 2023 yılında 1.400 TL olarak ödenir’ hükmü bulunmaktadır. 2020 yılında 1210 TL, 2021 yılında 1250 TL olarak verilen eğitim ödeneği, günümüz enflasyon oranları ve kırtasiye kalemlerindeki ciddi artışlara rağmen, yandaş sendika sayesinde, 2022 yılında sadece 1325 TL olarak ödenecektir

.

Ekonomik krizin geldiği düzey ve enflasyon oranları dikkate alındığında, bu rakamın çok yetersiz olduğu açıktır. Gerekli düzenlemeler bir an önce yapılmalı ve eğitim öğretime hazırlık ödeneğinin, ayrımsız bütün eğitim ve bilim emekçilerine bir maaş tutarında ve yılda iki kez ödenmesi sağlanmalıdır.”
-Cemil Yıldız-