“EKG taşınsın”

“EKG taşınsın”

Devlet hastanesindeki bu talebe kulak verin

İlimizdeki yeni Hatay Devlet Hastanesi birçok hastaya derman olma yolunda önemli mesafe alırken, hastanenin fiziki koşulları itibariyle zaman içinde kendini gösteren önemli eksiklikler ise hasta, hasta yakınları ve doktorlar tarafından da dillendirilmeye başlandı.
Buna göre, Devlet Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nün en önemli ihtiyacı olan EKG merkezinin, Kardiyoloji Bölümü’nden fiziki şartlar itibariyle çok uzakta olduğu, bunun da hastalar ve hasta yakınları açısından ciddi sıkıntılara neden olduğu bilgisi veriliyor.
Konu ile ilgili olarak Gazetemizi arayan hasta yakınları, hastane yapısının oldukça büyük bir alana yayıldığını, gözlemleri gereği EKG merkezinin Kardiyoloji Bölümü’ne yakın bir yere taşınabileceği belirtildi. Teknik açıdan da bakıldığında, bu talebin çok önemli olduğu anlaşılıyor. Kardiyoloji Bölümü’nde tedavi olan hastaların EKG ihtiyacının fiziki koşullar itibariyle yakınlaşması, Devlet Hastanesi’nin daha sağlıklı bir yapı ile hizmet sunması anlamına gelecek. Hasta ve hasta yakınları, konunun hastane yönetimince dikkate alınmasını ve bu konuda çözümsel adımlar atılmasını istiyor. -Sinan Seyfittinoğlu-