Eldeki, beklenen, hayal edilen!

Eldeki, beklenen, hayal edilen!

Ne Oldu da Vazgeçtik?

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından açılan “Antakya Köprübaşı Kent Meydanı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışması”nda projeler sıralandı, beklentiler paylaşıldı, ardından yaşanansa “derin bir bekleyiş” oldu!

Depreme dayanıklı olmadığı açıklanır açıklanmaz, önce yıkım kararı alındı. İçindeki kiracıların tahliyesi ise sorunlu oldu. Yıkımı gerçekleşti, ama ardından yapılacak için kimse hemfikir değildi. Kent halkı ‘yeşil alan’ , Vakıflar yeni bir İşhanı isterken, Büyükşehir Belediyesi ise kendi projesini uygulamak istedi. En sonunda Valilik devreye girdi, protokoller yapıldı, sözler verildi, bu alana uygulanacak ‘kent meydanı’ projesi için sağlanan sponsorluk desteği ise umutları arttırdı.

Ancak bugün gelinen noktada, etrafı kapatılan alan, derin bir sessizlik içinde ne olacağını bekliyor. Habere ekli paylaştığımız bir proje taslağı ise bu alanda nefes alıp vermesi istenen diğer tüm projelerin bu kente katabileceklerine dair bir hikâye paylaşıyor.

Soralım mı? Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından açılan “Antakya Köprübaşı Kent Meydanı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışması”nda final yapan kararımıza rağmen, çalışmalar neden başlatılamadı? Kent halkının ‘yeşil alan’ beklentisini durduran şey ne ya da kim oldu? Konumuz ve asıl tartışmamız, kentin ve kent insanının bu noktada nadasa yatırılan olası kazanımları mı, yoksa bu alandan sağlanması planlanan, hayal edilen olası maddi gelirler ve buna dair tartışmalar mı?

Tamer Yazar