Emekçilere çağrı alanlardayız

Emekçilere çağrı alanlardayız

Emekçiler arasındaki birlik, dayanışma ve mücadele isteğini alanlara ve mücadeleye yansıtmak için herkese çağrı yapan 1 Mayıs Tertip Komitesi Sözcüsü Deniz Ezer, “Eğitimin ve ülkenin geleceğine sahip çıkmak için 1 Mayıs’ta alanlardayız” dedi.

Yaklaşan 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesinde Hatay Eğitim-Sen’de bir araya gelen 1 Mayıs Tertip Komitesi adına bir açıklama yapan Deniz Ezer, “Dünya işçi sınıfının mücadelesinin kazanımlarından biri olan 1 Mayıs’ı kutluyoruz. 1 Mayıs’ı bedeller ödeyerek, bugünlere taşıyan işçileri saygıyla anıyoruz” dedi.
-AĞIR KOŞULLAR-
2017 1 Mayıs’ına, temel hak ve özgürlüklerin baskı altına alındığı, kamu emekçilerinin sınırlı iş güvencesinin ve işçilerin kıdem tazminatının hedef haline getirildiği, hukuksuz ihraçlar ve açığa almaların yaşandığı, en temel sendikal eylemlerin bile suç kapsamına alınmaya çalışıldığı koşullarda girdiklerine işaret eden Ezer, şöyle devam etti:
“Siyasi iktidar, yıllardır yaşanan sorunlara kalıcı çözümler üretmek yerine, başta eğitim alanı olmak üzere, tüm alanlarda hedeflerine ulaşmak için bütün olanaklarını seferber etmiş durumdadır. Toplumsal yaşamın bütün alanları, iktidarın baskıcı ve otoriter uygulamaları ile kuşatılmış durumdadır. 16 Nisan’da gerçekleştirilen referandum sonuçlarına yönelik kitlesel tepkiler görmezden gelinmekte, adım adım hayata geçirilen ‘anti demokratik uygulamaların’ karşısında yer alanlara yönelik baskı ve tehditler ise sistematik hale getirilmeye çalışılmaktadır.”
-ÇAĞRIMIZ HALKIMIZA-
İş güvencesi başta olmak üzere, en temel sendikal-demokratik hakları hedef alan ve ülkeyi sürekli OHAL koşullarında yönetmek isteyenlere karşı güçlü bir yanıt vermek için 1 Mayıs’ı coşkulu bir kitlesellikle kutlayacaklarını dile getiren Ezer, sözlerini şöyle devam ettirdi:
“1 Mayıs’ı, tarihsel anlamına ve önemine uygun olarak kutlamak, emekçiler arasındaki birlik, dayanışma ve mücadele isteğinin kitlesel ve yaygın bir şekilde ülkenin dört bir yanında alanlara ve mücadeleye yansıtmak için, başta emekçiler olmak üzere bütün halkımızı, 1 Mayıs’ta alanlara çıkmaya çağırıyoruz!
-TALEPLER-
Ezer, taleplerini ve beklentilerini ise şöyle sıraladı:
“İktidar tarafından hedef haline getirilen iş güvencemize sahip çıkmak, herkese güvenceli iş, güvenli gelecek talebimizi haykırmak için… Eğitimde her türlü esnek, güvencesiz ve angarya çalışma uygulamalarına dur demek için… OHAL KHK’leri ile hukuksuz bir şekilde ihraç edilen, tamamen idari ve siyasi kararlarla işinden, ekmeğinden edilen emekçilerin görevlerine iade edilmesi için… Her fırsatta birbirine karşı kışkırtılan, düşman edilmeye çalışılan halkların eşit yurttaşlık mücadelesini güçlendirmek için… İktidarın eğitim sistemini kendi siyasal-ideolojik hedefleri doğrultusunda biçimlendirmesine karşı sesimizi yükseltmek için… Eğitimde “tek din, tek mezhep” dayatmasına ve eğitimi dinselleştirme uygulamalarına karşı laik, bilimsel eğitim mücadelesini güçlendirmek için… Herkese eşit ve parasız eğitim için, kamusal, bilimsel, demokratik, laik ve anadilinde eğitim hakkının önündeki engellerin kaldırılması için… Zorunlu din dersi dayatmasına, farklı inanç ve kültürlerin dışlanmasına, eğitimde her türlü ırkçı, gerici ve ayrımcı uygulamaya son verilmesi için… Eğitimde yaşanan ticarileşme ve özelleştirme uygulamalarına dur demek için… Devlet okullarına yeterli bütçe ve ihtiyacı kadar ödenek ayrılması, kamu kaynaklarının özel okullara aktarılmaması için… Çocuk istismarının yaşandığı ve yasa dışı olarak açılan evlerin kapısına kilit vurulması, evleri açan vakıf ve derneklerin kapatılması için… Eğitimde siyasi-sendikal ayrımcılığa, baskı, soruşturma, sürgün ve cezalara son verilmesi için… Suriye’de emperyalist savaşa dur demek için… Değişik din, dil, mezhep ve kimlikten işçi ve emekçilerin gerçek anlamda ‘eşit yurttaş’ olarak kabul edilmesi, okulda, sokakta, fabrikada, işyerlerinde farklı kimlik, inanç, kültür ve siyasi görüşlere sahip insanlara yönelik her türlü ayrımcı söylem ve uygulamaya son verilmesi için… Eğitimin ve ülkenin geleceğine sahip çıkmak için 1 Mayıs’ta alanlardayız!”
1 Mayıs’ta Özel Hatay Doğuş Koleji önünde saat 15.00’te toplanacaklarını söyleyen 1 Mayıs Tertip Komitesi Sözcüsü Deniz Ezer, yürüyüşün saat 16.00’da başlayacağını hatırlattı.
-Tamer Yazar-

(Visited 1 times, 1 visits today)