Emeklilere göre 2018 yılı bütçesi:

Emeklilere göre 2018 yılı bütçesi:

Zam, Zulüm Bütçesi…

Emekli Sen Başkanı ve Yöneticileri, 2018 yılı bütçesinin zam ve zulüm bütçesi olduğu görüşünde. Meryem Kılıç başkanlığındaki Emekli Sen yönetici ve üyeleri açıklamasında, 2018 bütçesi tasarısı üzerinde Genel Kurul’da görüşmelerin sürmekte olduğuna yer verildi ve şöyle denildi:
“2018 bütçesine genel olarak bakıldığında, AKP nin, geçmişten bugüne kadar hazırlayıp sunduğu ’emekçi ve emekliyi yok sayan, her geçen gün onları işsizliğe, açlığa ve yoksulluğa’ terk eden anlayışının daha da kalıcı hale getirilmiş belgesi olarak görülmektedir.
2018 bütçesi, 762 milyar 753 milyon TL olarak bağlandı. Bu bütçede, 697 milyar TL vergi toplanacağı ifade edilmektedir. Bütçe açığı 66 milyar TL’dir. Hükümet, yıl sonu enflasyon hedefini % 9.5 olarak belirlemiş olsa da (Aralık 2017 itibariyle %13 çıktı), 2018 başından itibaren temel tüketim mallarına yeniden değerleme oranında yapılacak ‘otomatik’ zamlar, 2018 yılının özellikle ücretli emekçiler açısından geçmiş yıllarla kıyaslanamayacak kadar zor geçeceğini gösteriyor.
Biz emekliler olarak diyoruz ki… Bu bütçe, zam ve zulüm bütçesidir. Asla kabul etmiyor, siyasal iktidarı 12 milyon emekli adına haklarımız için örgütlerimizle toplu sözleşme masasına oturmaya çağırıyoruz.”
Meryem Kılıç, emeklilerin yeni bütçeden isteklerini de şöyle sıraladı:
1-Savaş bütçesi değil, emekçi/emekliye bütçe,
2-Sadaka değil, maaşlarımızın sahte enflasyon oranları kadar arttırılması uygulamasından derhal vazgeçilmeli, büyümeden emeklilere pay verilmesi,
3-Tüm Emekliler Sendikası olarak taraf kabul edilmek, Toplu İş Sözleşme yaparak sorunlarımızın çözülmesinin sağlanması,
4- son çıkan 5510 sayılı yasada ortaya çıkan belirsizliklerin giderilerek, aradaki hak kayıplarının giderilmesi,
5-Temel Tüketim mallarından vergi alınmaması, alınan dolaylı vergilerin azaltılması,
6-Emeklilere 2 maaş tutarında ikramiye verilmesi,
7-Sağlıkta yapılan kesintiler kaldırılsın, erişilebilir sağlık hizmetleri sağlansın ve hastanelerde Geriatri klinikleri açılsın,
8-Her türlü kamusal ulaşımdan emekli ve eşleri ücretsiz yararlansın,
9-Emekli maaşlarının ülke koşullarına uygun, insanca yaşanacak düzeye çıkartılması için, gerçek bir “intibak yasası” derhal çıkartılmalıdır. -Mehmet Özgün-