Engelliler Haftası Kutlanmaz!

Engelliler Haftası Kutlanmaz!

Köse, insanları engelliliğinden dolayı kutlamanın, engelli bireylere saygısızlık olduğuna vurgu yaptı.

Hatay Sakatlar ve Gönüllüler Derneği Başkanı Sabit Köse, sıra dışı bir açıklamayla, “Engelliler Haftası”nı gündeme getirdi. “Engelliler Haftası Kutlanmaz” diyen Köse, insanları engelliliğinden dolayı kutlamanın, engelli bireylere saygısızlık olduğuna vurgu yaptı.
Engelliler haftasında, her alanda engellerin kalkması için farkındalık etkinlikleri ve yazılmış olan kanunların uygulamaya geçmesi için çalışmalar yapılmasının önemine değinen Köse, açıklamasında şunlara değindi:
“Engelli bireylerin önünde artık sadece bir engel olarak duran yetkililer, erişilebilirlik standartlarını uygulamalıdır. Engellilik; bireyin bedensel veya zihinsel farklılığı nedeniyle toplum dışında kalması değil, toplumu oluşturan birey ve yöneticilerin yaptıkları yanlış uygulamalarla engelli bireyin hayata katılımını engellemesidir. Engelli birey, erişilebilir bir şehirde, kimseye ihtiyaç duymadan hareket edebilir. Engeli asıl yaratanlar, erişilebilirlik kurallarına uygun yapı inşa etmeyenlerdir. Herkes için erişilebilir kentleri yaratmak, bu kentlerde yaşamak, hayatı daha anlamlı kılacaktır. ‘Engelli bireye acıma’ kökenli yaklaşıma son verilmelidir. Engelli bireylerin diğer bireylerden bir farkı yoktur. Engelli bireye yardım etmek isteniyorsa, acıma duygusu ile değil, insani bir davranış olduğu için yardım edilmelidir. Duyarlı, farkında, engel kaldıran insan olmak erdemdir.
Engelli bireylere verilen ve verilmesi gereken hakların bir lütufmuş gibi gösterilmeye çalışılmasından vazgeçilmelidir. Bu haklar bir lütuf değil, sosyal devlet anlayışında, eşit yaşam hakkı kapsamında yapılması gereken düzenlemelerdir.
Engelli bireylerin eğitimine daha çok önem verilmeli, yapılan adaletsiz yaklaşım son bulmalıdır. Engellilerin daha sağlıklı ve kaliteli eğitim alabilmeleri için düzenlemeler yapılmalıdır.
Engelli bireyleri mal olarak gören, onlardan yararlanmaya çalışan zihniyet, artık fosilleşmiştir, son bulmalıdır. Engelli bireye yardım ediyormuş gibi görünüp, kendi menfaatinden başka bir şey düşünmeyen bu zihniyet toplumdan defedilmelidir.
Engelliler Haftası’nda etkinlikler, acıma kökenli değil, eşit ve adil yaşam hakkı temelli olmalıdır. Etkinliklere katılanlar, engelli bireylerin yaşam hakkına saygı göstermeyi algılayarak ve birey olarak engelleri kaldırmayı anlayarak oradan ayrılmalıdır.
Engelsiz, herkes için erişilebilir, eşit ve adil bir dünya dileğiyle.”  Mehmet ÖZGÜN