Ertem’in 1 Mayıs Mesajı:

Ertem’in 1 Mayıs Mesajı:

Emekçiler güçlerini birleştirmeli…

Hatay CHP Milletvekili Birol Ertem, yayınladığı 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajında tüm emekçilerin güçlerini birleştirmeleri gerektiğine vurgu yaptı.
CHP’li Vekil Birol Ertem’in mesajı şöyle:
“1 Mayıs, 1886’dan bugüne kadar sömürüye karşı direnen işçilerin, bu uğurda bedel ödemekten çekinmeyen emekçilerin mücadelesinin simgeleşmiş tarihsel bir adıdır. Alın teri dökerek ekmek mücadelesi veren, aynı zamanda emeğiyle ülkemizin ve milletimizin refahına katkı yapan işçilerimizin günüdür. Emekçinin ve çalışanın, köylünün, esnafın, ev hanımının, ezilenin, dışlananın, sömürülenin bayramıdır.
Ülkemizde emekçilerin neredeyse yarısı kayıtsız çalışmaktadır. Sendikalaşma işten atılmanın sebebi olmakta ve iktidar bunları görmezden gelmektedir. Hükümetin de desteğiyle taşeronlaşmanın son hızla arttığı ülkemizde, güvencesiz, esnek, kuralsız çalışmanın önü açılmak istenmektedir. Ülkemizde iş kazaları işçi cinayetleri halini almıştır. İş kazalarındaki ölümler, trafik kazalarındaki ölüm sayısı ile yarışır olmuştur.
Çalışma yaşamındaki acımasızlığın, sömürünün, hızlanan hak kayıplarının önlenebilmesinin yolu, emek mücadelesinin yeniden yükseltilmesinden geçmektedir. Yönü emekten yana olan tüm sivil toplum örgütleri, kişi ve kurumlar ile siyasi partiler emek mücadelesinde güç birliği yapmak durumundadırlar. Cumhuriyet Halk Partisi ezilenlerin, dışlananların, yok sayılanların yoldaşıdır, yol arkadaşıdır. İşçi emekçi yurttaşlarımızın sorunlarını dile getirmek, mücadelelerine omuz vermek bize onur verecektir.
Uzun ve kuralsız çalışma süreleri, taşeronlaşma, düşük ücret, örgütsüzlük, sendikasızlaştırma, yüksek sayıda ölümlü iş kazaları, kayıt dışı çalışma, çocuk işçiliğinin tüm acımasızlığı ile var olduğu ülkemizde insanca, özgürce, kardeşçe bir yaşam arzusu ile örgütlü-örgütsüz tüm emekçiler güçlerini birleştirmek zorundadır.
Bu duygu ve düşünceler içerisinde, 1 Mayıs 1977’de Taksim’de katledilen işçilerimizi, yurttaşlarımızı saygı ile anıyor; İş, emek, demokrasi, kardeşlik, barış mücadelelerinin bayrağını yükseklerde dalgalandıran tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü’nü kutluyorum.”

(Visited 1 times, 1 visits today)