Gadir Hum Bayramı Resmi Dini Tatil İlan Edilmeli

Gadir Hum Bayramı Resmi Dini Tatil İlan Edilmeli

Milletvekili Oruç, Arap Alevilerinin dini vecibelerini rahat bir şekilde yerine getirebilmelerinin önemine vurgu yaptı

Adana HDP Milletvekili Aslen Hataylı olan Tülay Hatimoğulları Oruç, bu yıl 6 Ağustos’ta (bugün) kutlanacak olan Gadir Hum Bayramı’nın, Arap Alevilerinin kutsal bayramlarından biri olduğunu söyledi, Arap Alevilerinin dini vecibelerini rahat bir şekilde yerine getirebilmeleri, kendilerini eşit yurttaş olarak hissedebilmeleri için Gadir Hum Bayramı’nın resmi dini tatil olarak kabul edilmesini soru önergesiyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya iletti.
Oruç, Gadir Hum Bayramı’nın, Arap Alevilerinin kutsal bayramlarından biri olduğunu, Türkiye’de ağırlıklı olarak Hatay, Adana, Mersin’de yaşayan Arap Alevilerinin Gadir Hum Bayramı’nın arifesinden ertesi güne kadar esnafın işyerini kapattığını; işçi, işveren, çiftçi için çalışma yaşamının durduğunu bildirdi ve önergede şunlara yer verdi: “Gadir Hum Bayramı günü bütün resmi kurumların açık olması nedeniyle yurttaşlar bayramlaşmada, dini vecibelerini yerine getirmede büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Din ve vicdan özgürlüğü Anayasa’da ve uluslararası insan hakları belgelerinde korunan en temel insan haklarındandır. Anayasa’nın 10. Maddesinde “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” ifadesi ile devletin tüm inançlar karşısında eşit mesafede durması teminat altına alınmıştır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 9. Maddesi olan “Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü” maddesi de Türkiye’de yaşayan bütün insanları ayrım gözetmeksizin kapsamakta, insanların dinlerinin gereklerini yerine getirme ve özel günlerini yaşamaları güvence altına almaktadır.
Bu bağlamda; Arap Alevilerinin dini vecibelerini rahat bir şekilde yerine getirebilmeleri, kendilerini eşit yurttaş olarak hissedebilmeleri için Gadir Hum Bayramı’nın resmi dini tatil olarak kabul edilmesi önemlidir. Bu konuda bugüne kadar biz de dahil olmak üzere Meclise birçok sayıda Kanun Teklifi verilmiştir, neden halen Gadir Hum Bayramı resmi dini tatil kabul edilmemiştir? Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ilgili maddesi ve Anayasa’nın din ve vicdan hürriyeti konusundaki eşitlik ilkesi gereğince de Arap Alevilerinin en kutsal bayramı olan Gadir Hum Bayramı’nın resmi dini tatil ilan edilmesi gerekmez mi? Gadir Hum Bayramının resmi dini tatil ilan edilmesi için tarafınızca adım atılacak mıdır? Toplumun bir kesiminin dini gerekliliklerini yerine getirmeleri için her türlü yasal düzenleme yapılmaktayken, başka bir kesimin bundan mahrum bırakılması ile ‘eşitlik ilkesi’ ihlal edilmektedir. Arap Alevilerinin yok sayılmaması ve kendilerini eşit yurttaş olarak hissedebilmeleri için çalışmalarınız olacak mıdır?
Meclis İçtüzüğüne göre soru önergeleri en geç 15 gün içinde cevaplandırılması gerekirken, Gadir Hum’un resmi tatil ilan edilmesi ile ilgili geçen yıl verdiğimiz soru önergesi neden cevapsız bırakılmıştır?”
Mehmet ÖZGÜN

(Visited 1 times, 1 visits today)