Gençlerimizin Yanındayız

Gençlerimizin Yanındayız

Tıraş, Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşananlara dikkat çekti …

Eğitim-Sen Hatay Şube Başkanı Özgür Tıraş, Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşananlara dikkat çekti, haksızlıkların, tehditlerin ve nefret söylemleri karşısında diz çökmeyen gençlerin yanında olduklarına vurgu yaptı.
Boğaziçi Üniversitesi’nin, öğrencisiyle, akademisyeniyle, idari ve teknik personeliyle siyasal tarihimizin sayfalarından silinmeyecek bir duruş sergilediğini söyleyen Tıraş, rektörlerin atanarak değil seçimle gelmesini savunan; yöneticilerinde intihali, itaati ve yalanı değil liyakati görmek isteyen; tek tipçi, baskıcı ve kontrolcü bir öğrenme ortamı yerine eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir öğrenme iklimini talep eden üniversiteli gençlerin sabırla ve sebatla demokratik tepkilerini gösterdiğini, taleplerini dile getirdiğini ifade etti.
Demokrasiden bihaber …
Her rengi eşit gören, rengarenk enerjileri ile özgürlüklerini savunan gençlerin, korku dağının zirvesine taht kuranların karşısında diz çökmediğini belirten Tıraş, konu ile ilgili açıklamasında şunlara yer verdi: “Yeni rejimin sahipleri ise YÖK, medya ve polis eliyle demokrasi isteyen gençleri gözaltına almaya ve tutuklamaya devam ediyor! Belirtmek isteriz ki asıl sorun kamuoyuna sunulduğu gibi kutsala yapılan bir saygısızlık değildir. Asıl sorun, düşünce ve ifade özgürlüğünü sadece kendileri için bir özgürlük sanan siyasi iktidar temsilcilerinin, demokrasiden, demokratik tartışma kültüründen ve üniversite fikrinden bihaber olmalarıdır.
Ancak, ortada bir suç vardır! Bu suç, LGBTİ+ bireylerin temel hak ve özgürlüklerini yok sayan ve yaşam haklarını tehdit edenlerin; laikliği ortadan kaldırarak, İslam dininin değerlerini her türlü siyasal, ekonomik ve kültürel zulme ortak edenlerin; üniversiteli gençlerin demokratik taleplerini şiddetle bastıranların ve anayasal güvence altında olan üniversitelerin kurumsal özerkliğini ortadan kaldıranların suçudur!
Rektörle seçimle gelmeli …
Eğitim Sen olarak, demokratik tepkileri ve talepleri nedeniyle tutuklanan, gözaltına alınan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden dayanışma mesajı vermek isterken gözaltına alınan tüm gençlerin hızla serbest bırakılmasını istiyoruz. Emekten, demokrasiden ve barıştan yana herkesi gençlerimize, akademiye ve üniversitelere sahip çıkmaya davet ediyoruz. Rektörlerin üniversite bileşenlerinin iradesiyle seçilmesini engelleyen düzenlemenin değiştirilmesi için TBMM’de grubu bulunan siyasi partileri sorumluluğa davet ediyoruz!” Mehmet ÖZGÜN

(Visited 1 times, 1 visits today)