Giriş-Çıkışlara Plaka Tanıma Sistemi

Giriş-Çıkışlara  Plaka Tanıma Sistemi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın “Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanırken, Hatay’daki AVM’lere ek güvenlik uygulaması geliyor.

 

26/2/2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Alışveriş Merkezleri Hakkındaki Yönetmeliğin 11’inci maddesinin birinci, ikinci, yedinci ve dokuzuncu fıkraları değişirken, Hatay’daki alışveriş merkezlerinde bundan böyle ‘ek’ güvenlik önlemleri alınacak. AVM’lere araçlarıyla gelenleri daha iyi kontrol altında tutmayı hedefleyen ‘Araç Altı Görüntüleme Sistemi’ de bu değişimlerden biri olacak.

-NE DEĞİŞECEK?-

Hatay’daki AVM Yönetimleri’ne güvenlik boyutunda ciddi sorumluluklar yükleyen değişiklikler, ilgili Yönetmelik’te şöyle sıralanıyor:

“(3) Alışveriş merkezlerinde araçla giriş çıkış yapılan açık ve kapalı otopark gibi kontrollü alanların giriş ve çıkışlarına alışveriş merkezi yönetimi tarafından plaka tanıma sistemi kurulması ve işletilmesi sağlanır. Bu sistemden elde edilen veriler kolluk birimleri ile anlık olarak paylaşılır.

(4) İçişleri Bakanlığınca kamu güvenliği açısından gerekli görülen alışveriş merkezlerinde, araçla giriş çıkış yapılan açık ve kapalı otopark gibi kontrollü alanların girişlerine alışveriş merkezi yönetimi tarafından ‘araç altı görüntüleme sistemi’ kurulması ve işletilmesi sağlanır.

(5) Üçüncü ve dördüncü fıkralar uyarınca kurulacak sistemlere ilişkin teknik özellikler ve veri paylaşımına ilişkin hususlar ile bu sistemlerin işletilmesine ilişkin diğer hususlar İçişleri Bakanlığınca belirlenir.”

Tamer Yazar