Güçlü değil, haklı korunmalı

Güçlü değil, haklı korunmalı

Milletvekili M.Necmettin Ahrazoğlu, Meclis kürsüsündeki konuşmasında, hiçbir organ,makam,merci ve kişiye ayrıcalık tanınmayacak biçimde yargı bağımsızlığının tesis edilmesinin önemine vurgu yaptı …

MHP Hatay Milletvekili M.Necmettin Ahrazoğlu, Meclis kürsüsünden, Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin işleyişinde ortaya çıkan sorunların giderilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ile ilgili grubu adına yaptığı konuşmada, hiçbir organ, makam, merci ve kişiye ayrıcalık tanınmayacak biçimde yargı bağımsızlığının tesis edilmesinin önemine değindi, güçlünün değil, haklının korunmasının gerekliliğine vurgu yaptı.
Milliyetçi Hareket Partisi olarak yargının yeniden yapılandırılmasına ilişkin alınması gereken tedbirler ve talepleri pek çok kereler kamuoyu ve siyasi partilerle paylaştıklarını söyleyen Milletvekili Ahrazoğlu, “İnsanlarımızın adaletli ve hakkaniyetli bir sosyal düzen içerisinde yaşamasını sağlayacak hukukun üstünlüğü prensibinin hâkim kılınması, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması, çeşitli güç unsurlarının hukuk devleti kurallarına göre sınırlandırılması suretiyle güçlünün değil, haklının korunması, toplumsal ahengin ve huzurun tesis edilmesi devletin temel görevleri olmalıdır” dedi.
Geciken adaletin adalet olmadığı ilkesinden hareketle, adil ve hızlı yargılamanın sağlanması için gerekli altyapının oluşturulmasının şart olduğuna dikkat çeken Milletvekili Ahrazoğlu, konuşmasına şunlara değindi: “Adalet hizmetlerinin etkinleştirilmesi için devlet erk ve işlevlerinde yargıya yük getiren, verimliliği ve etkinliği azaltan unsurlar ortadan kaldırılmalıdır. Teklifte yer alan 4’üncü maddeyle yapılan değişiklikle de hukuki veya fiilî nedenlerle bir dairenin kendi üyeleriyle toplanamadığı hâllerde ilgilerine göre diğer dairelerden üye görevlendirme görevi bölge idare mahkemesi başkanına verilerek hızlı ve etkili bir yargılamanın gerçekleştirilmesinin hedeflendiği belirtilmektedir’ şeklinde açıklama yapmış ve bazı durumlarda iş yoğunluğu ya da diğer sebeplerden dolayı mağduriyetlerin oluştuğunu belirterek, ‘Konuyla ilgili temel çekince, kurul tarafından yapılan atamanın bölge idare mahkemesi başkanınca da farklı bir uygulamayla yapılabilir hâle getirilmesidir ancak ister kurul ister kişi sorumluluğunda olsun yargı bağımsızlığı teminat altına alınmadan yapılacak değişiklikler fayda sağlamayacaktır. Hiçbir organ, makam, merci, kişi ve baskı grubuna ayrıcalık tanınmayacak biçimde yargı bağımsızlığı tesis edilmeli, hiç kimse ya da organ yargı denetimi dışında bırakılmamalıdır. Yargı yetkisinin kullanılmasında hiçbir organ, makam, merci veya kişinin mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat vermemesi, tavsiye ve telkinde bulunmaması temel düstur olmalıdır. Aksi takdirde kurula da kişilere de adaletin tecelli etmesi esnasında etki yapabilirler.”
Siyasal iktidarın sayısal çoğunluğun verdiği ortam ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün sağladığı imkânlarla yasama faaliyetlerini çok hoyratça kullandığını savunan Milletvekili Ahrazoğlu, “Keza, Hükûmet yasa yapma sürecinde katılımcı bir anlayıştan uzak, konjonktürel tepkilerle yasa tasarılarını hazırlamakta ve aceleci bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisinde yasalaşmasını istemektedir. Oysa yapılması gereken Türkiye Büyük Millet Meclisinden çıkan yasaların uygulanmasını sabırla takip etmek ve bir sorun çıkarsa tüm taraflarla birlikte yeni bir düzenleme yapmaktır. Mecliste yerleşmiş yasa yapma teamülüne uyulmadan, ihtisas komisyonlarının görev alanlarına saygı duymadan, en hızlı şekilde nasıl yasalaşırsa onu tercih eden, yasama kalitesinin kalmadığı bir süreç yaşanmakta” diye konuştu. -Mehmet ÖZGÜN-

(Visited 1 times, 1 visits today)