Gümrük laboratuvarı şart …

Gümrük laboratuvarı şart …

Milletvekili Şahin, İskenderun’da şarbon vakalarının yaşanmaması için önlem alınmasının önemine vurgu yaptı …

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, şarbon vakalarının yaşanmaması için, gemilerle hayvan sevkiyatının sıkça yapıldığı İskenderun limanına mutlaka Gümrük Laboratuvarının kurulmasının gerekliliğini vurguladı.
İskenderun ilçesinin dış ticaret potansiyeli oldukça gelişmiş bir ilçe olduğunu belirten Milletvekili Şahin, bölgede faaliyet gösteren ithalat ve ihracatçıların önemli sorunlarından birinin yurtdışından ithal edilen ve ihraç edilecek ürünlerin Gümrük Laboratuvarı tarafından incelenmesi yükümlülüğü olduğunu ifade etti, konuyu meclis gündemine taşıdığını bildirdi.
Bölgenin yüksek ithalat-ihracat potansiyeline rağmen, bölge insanının Mersin ve Gebze Gümrük Laboratuvarı’nı kullanmak zorunda kaldığına dikkat çeken Milletvekili Şahin, ‘‘Bu durum hem maddi külfete sebep olmakta hem de zaman kaybına yol açmaktadır. Ayrıca Mersin ve Gebze laboratuvarlarında oluşan iş yükü nedeniyle mağduriyetler yaşanmaktadır. Bölgede bir Gümrük Laboratuvarı’nın inşa edilmesi oldukça önemlidir’’ dedi.

Firmaların işini kolaylaştıracak …

Milletvekili Şahin, İskenderun İlçe Belediye Meclisi’nin Gümrük Laboratuvarı’na bina tahsisini gündemine alarak ilgili maddeyi kabul ettiğini, İskenderun İlçe Belediyesi’nin mülkiyetinde olan ve kapalı durumda bulunan Sarıseki Belediyesi’ne ait hizmet binası Doğu Akdeniz Gümrük Ticaret ve Bölge Gümrük Müdürlüğü’ne tahsis edildiğini, Belediye Meclisinin aldığı bu kararın şehirde var olan ekonomik topluluğu sevindirdiğini, ancak hala bir gelişme olmadığını ifade etti.
Milletvekili Şahin, konu ile ilgili şunlara değindi: ‘‘Tarım İl Müdürlüğü’nün Antakya’da olması, Gümrük Kimya Laboratuvarının Mersin´de olması, firmalar açısında hem zaman kaybı hem de maliyet oluşturmaktadır. Antakya Mustafa Kemal Üniversitesi’nde kimyasal laboratuvarın olmasına rağmen, bu hizmetlerin İskenderun´da olması gerekliliği elzemdir. Bu konuda gerekli girişimlerin yapılması gerekmektedir. İskenderun´a kurulacak bir Gümrük Kimyasal Laboratuvarın yurt dışına ithalat ihracat yapan firmalarımızın işlerini kolaylaştıracağı gibi, bölge ve ülke ekonomisi için de son derece faydalı olacağı kesindir. Bu konuda çalışmalar yapılması gerekmektedir. Son günlerde halk sağlığını tehdit eden şarbon vakaları gibi tedbirsizliklerin yaşanmaması için gümrük laboratuvarlarının kurulması şarttır!’’

Bakan Pekcan’a yazılı soru önergesi …

Milletvekili Şahin’in Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın yanıtlaması üzere, konu ile ilgili yazılı soru önergesi şöyle: “Hatay ili İskenderun liman bölgesine bir Gümrük Kimyasal Analiz Laboratuvarı kurulması gerekli midir?
Son günlerde gündemde olan, ithal edilen ve gemilerle ülkemize giriş yapan büyük ve küçük baş hayvanlardan salgın hale gelen şarbon vakaları ve limanlardan ülkemize giriş yapan et ürünlerinden yayılan hastalıklar ve buna benzer halk sağlığını tehdit edecek tedbirsizliklerin giderilmesi amacıyla; ithalat/ihracat kapısı olan her limana Gümrük Kimyasal Analiz Laboratuvarı kurulması bakanlığınızın planlarında mıdır?
Belediye meclisinin yer tahsisine rağmen neden 2 yıldır bir girişim olmamıştır? İskenderun Liman bölgesine bir laboratuvar kurulması bakanlığınızca planlanmakta mıdır? Planlanıyorsa ne zaman yapılacaktır ve ne zaman faaliyete geçecektir? Hedef kitlesi kimler olacaktır? Yatırım maliyetinin yerli/yabancı yatırımcı veya –Hatay’ın barındırdığı Suriyeli mülteci sayısı göz önüne alınarak- Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar için Avrupa Birliği (AB) tarafından sağlanan mali imkan kapsamında finanse edilmesi mümkün müdür? Yatırım maliyetini güvence edecek tüzel veya özel sektörün projeye olumlu bakması ve işe talip olması durumunda bakanlığınız bölgede kurulacak laboratuvara memur tayin etme teminatı gibi bir tasarrufu olur mu?”
Mehmet ÖZGÜN