Güneşli günler yakında…

Demokrasi ile yönetilen ülkelerde, bazı parti veya partiler iktidar kanadını yine bazı parti ya da partiler ise muhalefet kanadını oluştururlar.

Böylece iktidar ve muhalefet kanatlarını oluşturan siyasi partilerde görevlerini bulundukları konuma göre yaparlar.

Yine demokrasi ile yönetilen ülkelerde, üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü ilkesi söz konusudur.

Bu ilke anayasada yerini bulur ve yapılan yasal düzenlemelerde buna uygun olur.

Hukukun üstünlüğü ilkesi demokrasi ile yönetilen ülkelerin olmazsa olmazlarının başında gelir.

Yine demokrasi ile yönetilen ülkelerde, düşünce ve düşünceleri açıklama özgürlükleri de vardır.

Herkes şiddete başvurmama koşulu ile düşüncelerini özgürce söyleme ve açıklama hakkına sahiptir.

Demokrasi ile yönetilen ülkelerde, güç tek elde toplanmaz ve bu nedenle de kuvvetler ayrılığı ilkesi uygulanır
Kuvvetler ayrılığı ilkesi gereği, yasama, yürütme ve yargı erkleri birbirlerinden ayrı ve bağımsız bir gücü oluştururlar.

Bu üç güç, birbirinden bağımsız olarak görevlerini yerine getirirler.

İşte demokrasi ile yönetilmenin erdemi de bu ilkelerin varlığından kaynaklanır.

Bu nedenle, yasama meclisinden çıkan kanunların, bu ilkelere uygun olarak düzenlenmesi, ayrımcılığın yapılmaması ve eşitlik ilkelerinin göz önünde bulundurulması, hiç bir yasanın hukuka ve evrensel hukuk ilkelerine aykırı olmaması gerekir.

Yürütme organı da görevlerini yerine getirirken, bu ilkeler doğrultusunda hareket eder ve hizmetlerini de buna göre yerine getirir.
İktidar hizmet üretir, muhalefet ise yapılan hizmetleri demokrasinin yürürlükte olan ilkeleri doğrultusunda, eleştiri süzgecinden geçirmek suretiyle denetimde bulunur ve karşı öneriler yaparak da görevini yerine getirir.

Demokrasinin tüm kurum ve kuralları ile uygulandığı ülkelerde, muhalefetin önerileri ve eleştirileri dikkatle izlenir, dinlenir ve onlardan yararlanılmaya çalışılır.

Bu hatırlatmalara neden gereksinim duyduğumuz sorulursa yanıtını şöylece verebiliriz:

Tüm dünya covid -19 salgını ile mücadele vermektedir. Bu mücadele sırasında bazı kısıtlamalar olmakta, bazı kararlar alınmakta ve uygulamaya konulmaktadır.

Bu virüsten kurtulabilmek ve tekrar normal bir yaşama geçebilmek için, hiçbir ayrım gözetmeksizin, tüm eleştirileri yapıcı bir bakışla değerlendirmek, hiç bir gelecek hesabı içine girmeden, krizden yarar elde etme anlayışında olmadan, birlik ve beraberlik içinde ortak bir mücadele vermek suretiyle, bundan başarı ile çıkılacağına inanıyoruz.

Virüsle savaşta inişin başlamakta olduğu emareleri görülmeye başlandı.

Dünya devletlerinin bu savaştan başarılı çıkabilmesi ve aydınlık günlerin yeniden yaşanabilmesi için, bir doğru vardır oda benim doğrumdur anlayışından uzaklaşılarak birlik ve beraberlik içerisinde mücadele verilmesi ve yapılan eleştirilerin uygulanması istenen yol ve yöntemlerin yararlı olanlarından istifade edilmesi suretiyle dünyanın üzerindeki kara bulutların gitmesi, aydınlık ve güneşli günlerin gelmesi için gereken yapılmalıdır.

Bir kez daha hatırlatıyoruz: İniş başlıyor, güneşli günler çok yakında. Yeter ki: doğrular görülsün, uyarılara kulak verilsin, tüm dünyanın ayni gemide olduğu gerçeği göz ardı edilmesin…

[email protected]