Haksız, hukuksuz tasarruf…

Haksız, hukuksuz tasarruf…

Hatay Barosu dahil 100 kuruluş, YS Başkanı Hakim Karadağ’ın isteği dışında atanmasına tepkili

Ankara 11.Aile Mahkemesi Hakimi ve Yargıçlar Sendikası Başkanı Mustafa Karadağ’ın, HSK tarafından 26.05.2017 tarihinde, fikri sorulmadan ve onayı alınmadan Şanlıurfa’ya tayin edilmesine, aralarında Hatay Barosu’nun da yer aldığı 100 kuruluş ortak açıklaması ile karşı çıkıldı. Hatay Barosu dahil çok sayda Baro ve yargı kuruluşu tarafından yapılan ortak açıklamada, Hakim Mustafa Karadağ’ın, kuruluşundan bu yana 14 yıldır Aile Mahkemesi Hakimi olarak görev yaptığı halde, uzmanlık alanı dışında, daha önce hiç çalışmadığı iş mahkemesinde görevlendirilmesi eleştirilerek şöyle denildi:
“30 Yıllık mesleki kıdeme sahip bir yargıcın, fikri sorulmadan ve onayı alınmadan Şanlıurfa’ya atanması, Anayasal koruma altındaki Hakimlik teminatına, sendika yöneticisinin sendika merkezinin bulunduğu yerden başka bir yere tayini ‘kanuni sendikal güvenceye’ aykırıdır. Esasen, bu haksız ve hukuksuz tasarruf Mustafa Karadağ’ın şahsında tüm yargıç ve savcılara karşı yapılmıştır. Hakimlik teminatı, hakimin değil, yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma hakkının ön koşulu olduğundan halkın güvencesidir.
Anayasa ile koruma altına alınan hakimlik teminatı, hakimlerle ilgili her türlü tasarrufu içerir. Hiçbir işlem bu teminatı ortadan kaldırıcı nitelikte olamaz. Ulusal ve uluslararası belgelerde, önceden fikri alınmaksızın terfi yoluyla dahi hakimlerin görev yerlerinin değiştirilememesi bir ilke olarak kabul edilmiştir. Sendikal güvence ise düşünce ve örgütlenme özgürlüğünün ön koşuludur. ILO 2012 tarihli Yargı-Sen/Türkiye davasında, sendika yöneticilerinin, rızaları dışında Ankara dışına çıkarılmalarını kınamıştır. 87 ve 151 nolu ILO Sözleşmeleri ile 4688 Sayılı Yasa da, rızaları dışında ve sebebi açık bir şekilde gösterilmeden sendika yöneticilerinin görev yerlerinin değiştirilmesini yasaklamıştır.
Bu nedenlerle, HSK tasarrufu bir tayin işlemi değil sürgündür. Hukuka aykırı atama kararına karşı HSK nezdinde itiraz edilmiş olup, yapılan haksız ve hukuksuz sürgün kararının bir an önce geri alınması hukuk devleti olmanın bir gereğidir. Mustafa Karadağ’ın önceki görevine iade edilmesini talep ediyoruz.”
-Cemil Yıldız-