HAMOK, BŞB Başkanı Savaş’la “Arıtma Tesisi” sorunu görüşmesini paylaştı:

HAMOK, BŞB Başkanı Savaş’la “Arıtma Tesisi” sorunu görüşmesini paylaştı:

Arıtma tesisi taşınmalı, bekliyoruz…

Hatay Akademik Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu (HAMOK) bir açıklama yaparak, Pazartesi günü Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile yapılan görüşmede ele alınan arıtma tesisi sorununun ayrıntılı bir şekilde ele alındığını ve uzman raporu doğrultusunda, artık bu tesisin taşınmasından başka bir seçenek kalmadığının ortaya çıktığını duyurdu. HAMOK, Büyükşehir Belediyesi’nden de bu yönde bir adım atmasını beklediklerini bildirdi.
Turunçlu Arıtma Tesisi’nin taşınması için Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalara başlamasının istendiği belirtilen HAMOK açıklamasında şöyle denildi:
“Defne ilçemizde yer alan ve yıllardır birçok mahalleye koku yayan, sağlık, çevre ve şehircilik anlamında çok kötü bir örnek sergileyen ve halkın büyük tepkisini çeken, artıma tesisi ile hayvan barınağıdır. HAMOK, arıtma tesisinin yaydığı koku ve sağlık açısından yarattığı tehlikenin farkında olup, şehrin ortasında böyle bir tesisin olmaması ve yerinden kaldırılması konularında Büyükşehir Belediye Başkanımız ile defalarca görüşmeler yapılmıştır.
Kangren haline gelen Turunçlu Arıtma Tesisi’nin bir an evvel çözülmesi gerektiği düşüncesiyle, 31 Ağustos 2020 tarihinde Narlıca Arıtma Tesisi’nde Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Lütfü Savaş ile HATSU Genel Müdürü ve Daire Başkanlarının katılımıyla, teknik anlamda bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantı sonucunda, Turunçlu Arıtma Tesisi’nin çözümü konusunda ve önerimiz doğrultusunda, bağımsız ve tarafsız bir kuruluş olan Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği’nden (TMMOB), konusunda uzman bir komisyon marifetiyle, Turunçlu Arıtma Tesisi ile ilgili teknik, sağlık, çevre ve şehircilik anlamında bir rapor düzenlenmesini talep ederek, hem HAMOK hem de Büyükşehir Belediyesi olarak çıkacak bu rapor doğrultusunda hareket edileceği açık olarak beyan edilmişti.
Bu toplantıdan sonra, gerek Büyükşehir Belediye Başkanımız ve gerekse HATSU Genel Müdürü Sayın M. İkbal Polat ve ilgili Daire Başkanlarıyla yapılan toplantılarda, konu hakkındaki detaylar irdelenmiş ve izlenecek süreç karara bağlanmıştır.
Bu süre içerisinde, TMMOB, Komisyonu’nu oluşturmuş ve gerekli incelemeleri yaparak hazırlamış olduğu raporu da Nisan ayında taraflarla ve kamuoyuyla paylaşmıştır. Raporu hazırlayan TMMOB Komisyonu’na ve görev alan bütün uzman meslektaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.”
Uzman raporundaki bilgilere de yer verilen HAMOK açıklamasında, daha sonra şöyle denildi:
“TMMOB tarafından hazırlanan rapor hakkında ve bundan sonra izlenecek yol haritasının belirlenmesi amacıyla, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Lütfü Savaş ve HATSU Genel Müdürlümüz Sayın M. İkbal Polat ile 17 Mayıs Pazar günü bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, TMMOB Raporu irdelenmiş ve sorunun çözümü konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur.
Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Lütfü Savaş, bu konunun en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu, bölge halkına karşı sorumluluklarının bilincinde olduklarını, ilgili Müdürlüklerin de TMMOB Raporu’nun teknik incelemesi ile alternatif yer arayışları konusunda çalışmaları olduğunu, konuyla ilgili belediyece rapor hazırladıklarını, raporun hazırlanmasını müteakip nihai çözüme gideceklerini ve en kısa zamanda bizlerle birlikte somut adımlar atacaklarını ifade etmiştir.
Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki… TMMOB Raporu, Arıtma Tesisi’nin taşınması zorunluluğunu, her tür teknik, bilimsel ve şehircilik ilkeleri çerçevesinde ortaya koymuştur. HAMOK olarak, meslek odaları açısından, Arıtma Tesisi’nin mevcut yeri ile ilgili konu, bu rapor sonucunda kapanmıştır. İvedi bir şekilde bu tesisin mevcut yerinden kaldırılması zorunludur. Arıtma Tesisi’nin, nereye ve nasıl bir teknik yöntemle taşınacağı konusunda Büyükşehir Belediyesi’nin yapacağı çalışmaları bir an önce sonuçlandırmasını bekliyoruz. Bu konuda, gerek HAMOK ve gerekse TMMOB meslek örgütümüz, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü katkıyı vermeye hazırdır.
Kamuoyu, sağlıklı bir çevre, yaşanabilir bir kent ortamı oluşması için Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Lütfü Savaş’tan bir an önce arıtma tesisinin taşınması ile ilgili gerekli çalışmaları yapmalarını ve izlenecek yol haritasını paylaşmalarını beklemektedir. Büyükşehir Belediyesi’nin, kamuoyunun bu beklentisini en kısa sürede olumlu bir şekilde karşılayacağını umuyoruz.
Biz, HAMOK olarak, daha önce olduğu gibi bundan sonra da kamu yararı doğrultusunda olan her türlü çalışmaya katkı sunacağımızı ifade eder, Turunçlu Arıtma Tesisi’nin taşınması yönündeki çalışmaların takipçisi olmaya devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.”
HAMOK açıklamasının altına imza atan kuruluşlar şunlar:
Dişhekimleri, Eczacılar, Mali Müşavir Muhasebeciler, Tabipler, Veteriner Hekimler, Elektrik Mühendisleri, Harita ve Kadastro Mühendisleri, İç Mimarlar, İnşaat Mühendisleri, Jeofizik Mühendisleri, Jeoloji Mühendisleri, Mimarlar, Peyzaj Mimarlar ve Şehir Plancıları Odaları Hatay İl Temsilcileri. -Cemil Yıldız-