HAMOK;

HAMOK;
Yıkılan Atatürk Stadı yerinin “Cami” ve “Kültür Merkezi” tartışması değil, Antakyalıların bugünü ve geleceği için nefes alabileceği alanların çoğaltılıp çoğaltılmayacağı tartışması olması gerektiğini savundu.

Tamamı yeşil alan olsun

Hatay Akademik Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu (HAMOK) bir açıklama yaparak, yıkılan Antakya Atatürk Stadı yerinin bütünüyle YEŞİL ALAN olarak değerlendirilmesini istedi.

Bünyesinde 15’e yakın Meslek Odasını barındıran HAMOK adına, Dönem Sözcüsü Cem Hüzmeli, yıkılan Atatürk Stadı yerinin nasıl değerlendirileceğiyle ilgili olarak, sorumlulukları gereği, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, HAMOK bünyesinde yer alan Oda Başkanlarının imzasıyla TOKİ’ye yazı yazıldığını ve Atatürk Stadyumu yerine yapılacak proje ile alakalı, alanın imar ve vaziyet planının kendilerine iletilmesini istediklerini hatırlattı.

Durum bu iken, basında bugünlerde geçen haberler üzerine, bazı Milletvekilleri ile TOKİ Başkanıyla yapılan görüşmelerde, alanda cami ve kültür merkezi yapılması konusunda girişimlerin olduğu bilgisinin kamuoyunun gündemine geldiğini belirten Hüzmeli, açıklamasında şunları kaydetti:

“Öncelikle belirtmek gerekir ki, mezarlık dışında hiçbir yeşil alana sahip olmayan Antakya’nın yeşil alan ihtiyacı, acil ve ertelenemez bir hal almış durumdadır. Millet Bahçesi adıyla yeşil alan olacağı ilan edilmiş olan ve şehrimizin park ihtiyacını gidermesi beklenen bu alanda da betonarme yapıların yapılması, telafisi güç sonuçlar doğuracaktır.

Şehrimize dair planlama eksikliği ve yanlış kararların çoğu zaman telafisi olamamakta, şehir, zamanında yanlış alınmış kararlardan oluşan kaderi ile baş başa kalmaktadır.

Şehrimizin, bu konulardaki geçmiş sicili ne yazık ki kabarık. Birçok eski yöneticinin günahı da büyüktür. Tarihi Roma Köprüsü’nün yıkılmasından, zamanında uygun yolların ve tramvay hatlarının yapılmamış olmasına, sürekli büyütülerek şehri boydan boya kaplaması mümkün şehir parkının genişletilmemesinden, eski Antakya evlerinin ve dar sokaklarının restorasyonunun 2022 yılında bile yapılamamış olmasına kadar…

Bu nedenle, HAMOK başta olmak üzere, eski Antakya Şehir Stadı arazisinin Yeşil Alan – Park- Millet Bahçesi olarak değerlendirilmesi talebi ‘Cami’ polemiğine dönüşmemeli, kısır bir tartışma halini almamalıdır. Antakya’mızın ya da ilimizin herhangi bir bölgesinin, cami başta olmak üzere, her türlü ibadethane ihtiyacı ivedilikle karşılanmalı, mevcut camilerin ve bütün ibadethanelerin eksiklikleri giderilmeli, gereksinimleri karşılanmalıdır.

Akılcı bir planlamayla, nerede bir ihtiyaç varsa, uygun bir yer bulunup oraya ibadethane – cami açılması için özel bir çaba harcanmalı, alan çevresinde ise yeşil alanın bütünlüğüne dokunmadan, alternatif çözümlerin üretilmesi gerekmektedir. Ülkemizde, inanç ve ibadet özgürlüğü ile tanınan ve hoşgörü şehri olarak anılan Antakya’mız için tersini düşünmek zaten mümkün değildir.

Bu nedenle, eski şehir stadı arazisinin tasarrufunun nasıl yapılacağı, ‘Cami’ ve ‘Kültür Merkezi’ tartışması değil, Antakyalıların bugünü ve geleceği için nefes alabileceği alanların çoğaltılıp çoğaltılmayacağı tartışmasıdır. HAMOK olarak, şehrimizde ‘Cami’ ve ‘Kültür Merkezi’ için yer bulunabileceğini, ancak betonla boğulmuş olan bu kadim şehrin bir daha böylesi bir yeşil alana sahip olma fırsatı olmayacağını hatırlatmak istiyoruz. Bu alanın, söz verildiği gibi bütünüyle yeşil alan kalması gerektiğini ifade ediyor, bu konuda ısrarlı ve kararlı bir çaba içerisinde olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”

HAMOK’un, yıkılan Antakya Atatürk Stadı yerinin bütünüyle yeşil alan olarak değerlendirilmesini isteyen açıklamasına imza atan ve destek veren üye kuruluşlar da şunlar:

Hatay Barosu, Hatay Diş Hekimleri Odası, Hatay Eczacı Odası, Hatay Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Hatay Tabip Odası, Hatay Veteriner Hekimler Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İç Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Şehir Plancıları Odası Hatay İl Temsilciliği. -Cemil Yıldız-