HAMOK’tan Kent Konseyine Davet Tepkisi

HAMOK’tan Kent Konseyine Davet Tepkisi

      Hatay Akademik Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu (HAMOK) açıklamasında, Hatay Kent Konseyi 3. Olağan Genel Kurul Toplantısına bünyelerindeki hiçbir odanın davet edilmediği bildirildi, bu duruma tepki dile getirildi.

      Hatay Kent Konseyi 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın basından takip ettikleri kadarıyla; 30 Haziran 2022 tarihinde, Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldığının anlaşıldığının belirtildiği HAMOK açıklamasında, şunlara yer verildi: “03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. maddesine dayanılarak hazırlanmış 08.10.2006 tarih, 26313 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kent Konseyi Yönetmeliği’nde;  kent konseyi: merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmaları olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca yönetmeliğin 3. Bölümü, madde 8/1’de Kent Konseyi Üyeliğinin; merkezi yönetimi, yerel yönetimi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil toplumu ortaklık anlayışı ile buluşturmak üzere; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, baroların ve ilgili dernekler ile vakıfların temsilcilerinden oluşması gerektiği yazmaktadır.  Ancak, Meslek Odaları kent konseylerinin asli unsurlarından olduğu halde, 30 Haziran’da gerçekleştirilen Hatay Kent Konseyi 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na HAMOK bünyesindeki hiçbir odamız davet edilmemiştir.   

      Geçmişte Hatay Kent Konseyinin 2. Genel Kuruluna katılan ve görüşlerini sunan Oda Başkanlarımıza, Divan Başkanlığınca en kısa sürede Olağanüstü Genel Kurul yapılacağına yönelik karar da hayata geçmemiştir. Genel Kurul tutanaklarında yer alan bu konu hakkında da bir açıklama yapılmamıştır. Gerek Hatay Kent Konseyi gerekse İlçe Belediyelerinin kurmuş olduğu kent konseylerine, ilk kuruldukları andan itibaren Meslek Odaları olarak kentimizin sorunlarını çözüm önerileri ile birlikte gündeme getirmiş ve takipçisi olmuştur. Kentimizin gelişimi açısından önemli gördüğümüz Hatay Kent Konseyinin 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na Meslek Odaları olarak neden davet edilmediğimizi yazı ile sormamıza rağmen ilgililerden şuana kadar herhangi bir cevap alınamamıştır. Kent Konseyi Üyesi olduğumuz yönetmeliğin açık hükmüdür, bu doğrultuda meslek odası olarak kente karşı görev ve sorumluluğumuz gereği konunun takipçisi olacağımızı, gerekirse Hukuki yollara başvuru hakkımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyu bilgisine sunarız.”       

      Mutlu YANIK