Hatay, 3 Ana Fay Zonu Üzerinde

Hatay, 3 Ana Fay Zonu Üzerinde

Hatay Jeoloji Mühendisleri Odası, Doğu Anadolu Fay Zonu hareketliliğine dikkat çekti

2 FAY’dan 1’i kırılırsa, Hatay sahillerinde TSUNAMİ yaşanabilir!

Hatay Jeoloji Mühendisleri Odası bir açıklama yaparak, Doğu Anadolu fay zonunda hareketliliğin sürdüğünü, son bir hafta içinde Kahramanmaraş ili Tevekkeli ilçesi ve Hatay ilimizin Hassa ilçesinde olan depremlerin Doğu Anadolu fay zonunda oluştuğunu hatırlattı.
Bu depremlerin “uyarı depremleri” olduğunu ifade eden, 300 yıldan fazla bir zamandır suskun olan ve enerji depolayan bu fay zonundaki bu sessizliğin olası büyük ve yıkıcı bir depremin habercisi olduğunun söylenebileceğinin altını çizen Hatay Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Rasim Can, şunları kaydetti:
“Doğu Anadolu fay zonunda, merkez üssü Elazığ-Sivrice ilçesi olan, 6.8 büyüklükte, 24 Ocak 2020 tarihinde, 41 kişinin hayatını yitirdiği ve 1607 kişinin yaralandığı bir deprem, ardından da merkez üssü Malatya’nın Pötürge ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde bir başka deprem olmuştu. Bu bölgede çalışma yapan Deprem Uzmanı Jeoloji Profesörü Naci Görür Hocamız, Malatya ve Elazığ depremlerinden sonra, deprem tehlikesi adına Kahramanmaraş ve Hatay illerine dikkat çekmişti.

Son bir hafta içinde, hem Kahramanmaraş’ ta hem de Hatay ilimizin Hassa ilçesinde olan her iki deprem de Doğu Anadolu fay zonunda olduğundan, bu durum, deprem uzmanları hocalarımızı doğrulamaktadır. Biz, Hatay Jeoloji Mühendisleri Odası olarak aynı görüşü paylaşıyor ve doğru buluyoruz. Dünyanın en etkin deprem kuşaklarından, Alp-Himalaya Deprem Kuşağı içinde bulunan ülkemizin %92’si, deprem bölgeleri haritasına göre deprem bölgeleri içerisinde yer almaktadır. Yine aynı haritaya göre, ülke nüfusumuzun %95’i, büyük sanayi merkezlerimizin %98’i ve barajlarımızın da %93’ü, deprem tehlikesi altındadır. Hatay ilimizin tümü, birinci derece deprem kuşağı içinde olduğu ve ilimizin değişik bölgelerinden geçen üç ana fay zonu ile kesildiği, bu fayların birincisinin Doğu Anadolu Fay Zonu, ikincisinin Ölü Deniz Fay Zonu ve üçüncüsünün de Kıbrıs Dalma Batma zonuna bağlanan AntakyaSamandağ Kıbrıs Fay zonu olduğu ve bu fayların da Hatay ilimizde kesiştiği bilinmektedir. Bu faylardan herhangi birinin hareket etmesi halinde, ilimizin tümünün olumsuz yönde etkilenebileceğini, Akdeniz’de fayın kırılması halinde de sahillerimizde tsunami yaratabileceğini, bütün deprem yerbilimci uzman hocalarımız ve Odamız olarak dile getirip gündemde tutmaya çalışıyoruz. Bizi bekleyen bu deprem tehlikesini, zamanı belli olmayan, ama her ana olabilecekmiş gibi kabullenip, önlem almamız gerekmektedir.

Hatay Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetimi olarak tüm yerel yönetimleri, kamu kurum ve kuruluşları, yapı denetimleri, deprem konusunda ilişkisi olan tüm mühendislik disiplinlerini ve halkımızı, deprem konusunda daha duyarlı olmaya ve önlem almaya çağırıyoruz.
Alınacak önlemler;
-Fay Yasası acilen çıkarılmalı.
-Toplanma yerleri oluşturulmalı.
-Zemin bina (yapı) ilişkisine önem verilmeli.
-Zayıf zeminler üzerinde yapılan eski yapılar ve deniz kumu ile yapılan depreme dayanıksız yapılar yıkılmalı, yerine depreme dayanıklı binalar inşa edilmeli.
-Yapılan yapılar, Deprem Yönetmeliğine uygun ve sıkı denetim altında olmalı.
-Kentsel dönüşüm, bina bazında değil, bölgesel olarak yapılmalı.
-Halkı deprem konusunda eğitmeli ve bu eğitim de ilkokuldan başlatılmalıdır…
Son sözüm; deprem, bir doğa olayıdır. Doğa olayını doğal afete dönüştüren ise bizleriz. Deprem gerçeğini kabullenip önlem almamız halinde, deprem zararlarını en aza indirgemiş oluruz. ‘Deprem öldürmez, ihmal öldürür’ diyorum!”
-Cemil Yıldız-