Hatay Barosu CMK mesajı:

Hatay Barosu CMK mesajı:

Tarife, AAÜT ile eşitlenmeli, KDV %1’e düşmeli

Hatay Barosu Avukatları, Ceza Mahkemeleri Kanunu (CMK) kapsamındaki yargılamalarda vekalet ücretinin günün koşullarına göre uyarlanmasını istedi. Avukatlar, CMK ücretlerinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi seviyesine getirilmesini, ayrıca ücretlerdeki KDV oranının da %1 olarak düzenlenmesini istiyor.

Salı günü Adliye önünde toplanan Avukatlar adına Baro Başkanı H.Cihat Açıkalın yaptığı açıklamada, ceza yargılamasında avukatın varlığının, hak arama özgürlüğünün garantisi, adil yargılanma hakkının olmazsa olmazı, işkence ve kötü muameleyle ve hukuka aykırılıklarla mücadelenin ayrılmaz bir parçası olduğunun altını çizdi. Açıkalın, adil bir yargılamanın, ancak savunmanın katılımıyla var olabileceğini kabul eden hukuk devletlerinde, avukata erişim imkanı olmayan yurttaşlara savunma haklarının kamusal olarak sağlanması gerektiği gibi, ülkemizde, zorunlu müdafilik hizmeti karşılığı ödenen ücretlerin, bugüne kadar bu hizmeti büyük bir özveri ve onurla yerine getiren avukatlar için mevcut ekonomik koşullar altında ve tahammül edilemez hale geldiğinin açık olduğunu bildirdi ve şöyle devam etti:

“Mevcut CMK Tarifesi’ne göre, en az üç yıl süren bir ceza davasında zorunlu müdafilik hizmeti veren avukata yalnızca 754 TL ödenmektedir. Söz konusu CMK Tarifesi’ndeki ücretler, Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin (AAÜT) on sekizde birine denk gelmekte, bu nedenle de aynı işi yapan meslektaşlarımız arasında derin bir eşitsizlik ortaya çıkmaktadır.

Barolar olarak öteden beri talebimiz, CMK Tarifesi’nin AAÜT ile eşitlenmesi ve CMK ücretlerinden kesilen KDV’nin yüzde 1’e indirilmesidir.

Türkiye Barolar Birliği ile Adalet Bakanlığı arasında, yeni dönem CMK Ücret Tarifesi’nin belirlenmesine yönelik görüşmelerin sürdürülmekte olduğunu biliyor, bu görüşmeleri önemsiyoruz. Avukatlık mesleğinin onuruyla bağdaşan, meslektaşlarımızın emeklerine karşılık gelen ve adil yargılanma hakkına erişimi sağlayan, hakkaniyete uygun bir artışın bu görüşmeler sonucunda ortaya çıkmasını bekliyoruz. Şu aşamada, Barolarla aynı hassasiyeti gözeten Türkiye Barolar Birliği’nden beklentimiz, AAÜT’de olduğu gibi, CMK Tarifesi görüşmelerinde de meslektaşlarımızın talepleri doğrultusunda bir sonuç elde etmek üzere, konunun tüm muhataplarıyla etkin bir müzakere süreci yürütmesidir.

Ancak son oluşan ekonomik koşullarda varlık mücadelesi veren avukatlar için mevcut CMK Tarifesi’yle zorunlu müdafilik hizmetlerinin yerine getirilmesi mümkün olmadığından, aşağıda imzası bulunan 81 İl’in Baro Başkanları olarak, verilen hizmetin karşılığı hakkaniyete uygun bir artış sağlanıncaya kadar;

1- 13 Eylül 2022 Salı günü; tüm illerimizde CMK görevlendirmelerinin yavaşlatılması,

2-20 Eylül 2022 Salı günü; tüm illerimizde CMK görevlendirmelerinin bir gün süreyle durdurulması (şiddet ve istismar mağduru kadın ve çocuklar için gelen talepler hariç),

3-27 Eylül 2022 Salı gününden itibaren tüm illerimizde CMK görevlendirmelerinin üç gün süreyle durdurulması (şiddet ve istismar mağduru kadın ve çocuklar için gelen talepler hariç),

4-Hala bir sonuç alınamaması halinde de tüm illerimizde CMK görevlendirmelerinin süresiz olarak durdurulması konusundaki kararlılığımızı bir kez daha kamuoyuyla paylaşıyoruz.” -Haber/Cemil Yıldız-