Hatay Barosu da Elmalı Davası’na müdahil

Hatay Barosu da Elmalı Davası’na müdahil

Kınama Değil, Müdahiliz!

Antalya’nın Elmalı ilçesinde yaşanan “çocuklara yönelik taciz” davasıyla ilgili harekete geçen Hatay Barosu, tepkinin açıklama ile sınırlı kalmayacağını, davaya müdahil olunacağını duyurdu.
Hatay Barosu Çocuk Hakları Komisyonu açıklamasında şöyle denildi:
“Hatay Barosu Çocuk Hakları Komisyonu olarak, medyaya Elmalı Davası olarak yansıyan olayda ve çocuğun bulunduğu her alanda çocukların yanında olduğumuzu söylemek için bu bildiriyi yayımlıyoruz. Söz konusu acı olayı yalnızca kınamak için değil, yasaların ve yaşamın verdiği tüm imkanlarla ‘Buradayız’ demek için bu açıklamayı yapıyoruz.
Uluslararası sözleşmelerin ve iç hukuk normlarının ona sağladığı ‘Çocuğun Yüksek Yararı İlkesi’ ışığında düzenlenen ‘çocuğun ifade hürriyetinin kapsamı’, çocuğun, kendini gelişim evresine göre dilediği ve ifade edebildiği her şekilde ifade etmesini kapsar. Çocuğun, kendini çizerek, yazarak, hatta bazen susarak ifade etmesi, onun yüksek yararı gözetilerek yorumlanmasına halel getiremeyecektir.
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nce, çocuğun her türlü ihmal, istismar ve kötü muameleye maruz kalmasını engellemek, taraf devletlerin sorumluluğudur. Çocuklar, Çocuk Koruma Kanunumuzun ilgili maddelerine göre koruma altına alınmalı, sağlık tedbirlerinin yanında, farklı bir şehirde en iyi eğitim kurumlarında eğitim hayatlarına devam etmelilerdir. Çocukların en temel hakkı olan ‘çocuğun çocuk olma hakkına’ halel gelmemesi için çabalamak, bu sözleşmeye taraf bir ülke olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin pozitif yükümlülüğüdür.” -Haber Merkezi-