Hatay Barosu’nun İnfaz Yasası ile ilgili görüşü:

Hatay Barosu’nun İnfaz Yasası ile ilgili görüşü:

Çocuğa Yönelik Suçlar Kapsam Dışı Kalmalı

Hatay Barosu, TBMM’de ön görüşmeleri sürdürülen Yeni İnfaz Yasası ile ilgili görüşlerini açıklarken, çocuğa yönelik şiddet ve çocuğun cinsel istismarı suçlarının infaz indirimine tabi tutulmaması gerektiğini savundu.
Türkiye’de, aralarında Hatay Barosu’nun da bulunduğu 80 Baro Başkanlığının ortak açıklamasında, Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB), çocuk hakları ihlallerinin önüne geçilmesi için yıllardır mücadele verdiği kaydedilerek, TBB ve Barolar olarak, birkaç gündür İnfaz Yasası üzerinde değişiklik yapılmasına ilişkin çalışmaları bu yönden endişe ile izlendiği kaydedildi.
Hatay Barosu’nun da imza koyduğu, 80 Baro Başkanlığı ortak açıklaması şöyle:
“Çocuğun cinsel istismarı suçları ile üstsoya, altsoya, eşe, kardeşe, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarının faillerinin cezalarının hapishanedeki infaz sürelerini azaltacak bir değişiklik düşünülüyorsa, bunu doğru bulmuyoruz.
Böyle bir değişikliğin, toplumun her kesimden büyük tepki alacağını biliyoruz. Konu çocuklar ve şiddet mağduru kadınlarla doğrudan ilgili olduğu için, tüm Milletvekilleri ile Siyasi Partilere, geç olmadan hatırlatma gereğini duyuyoruz.
Bu suçlardan verilen mahkûmiyet kararlarında yıllar içinde gözle görülür bir artış varken, infaz indiriminin kapsamına alınmaları cezaların caydırıcılığına zarar verecektir.
Ülkemiz, virüs salgını ile topyekûn mücadele halindeyken, bu şekilde bir değişikliği tartışmanın dahi toplumu böleceğini düşünüyoruz. Buna neden olacak girişimlerden özenle kaçınılması gerektiğinin bilinmesini istiyoruz.
Böyle bir düzenlemenin tüm mağdurlar açısından telafisi imkânsız bir haksızlık anlamına geleceğini, onların hukuki güvenliğine ve hukuka olan inançlarına ağır şekilde zarar vereceğini hatırlatıyoruz.
Biz, çocuk ve kadın hakları savunucuları olarak, çocuğa ve kadına yönelik şiddet uygulayanların, çocukları ve kadınları cinsel olarak istismar edenlerin fail olarak aramızda dolaşmasını istemiyoruz. Toplumun çok geniş kesimlerinin de bunu istemediğini biliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.” -Cemil Yıldız-