Hatay Eğitim Sen:

Hatay Eğitim Sen:

Yüz Yüze Eğitimin Devamı İçin Gerekli Önlemler Alınmalı

Hatay Eğitim Sen, 6 Eylül’de başlayan yüz yüze eğitimde devamlılık için gerekli önlemlerin acilen alınmasını istedi. Eğitim Sen Yürütme Kurulu adına Başkan Özgür Tıraş açıklamasında, okulların açılmasından bu yana 1 ay geçtiğini, gerek okulların açılması sürecinde ve gerekse sonrasında Kovid-19 salgının etkilerinin en aza indirilmesi için gerekli önlemlerin alınmadığını anlattı.
Bu sürede atılması gereken adımların atılmadığını savunan, Eğitim Sen Şube Başkanı Tıraş, şöyle devam etti:
“Bu süre zarfında, sendikamızın tüm çağrılarına rağmen okullara ek bütçe sağlanmamış, fiziki altyapı sorunları giderilmemiş, ders saatleri salgın koşullarına göre düzenlenmemiş, derslik sayısı ihtiyaç oranında arttırılmamış, öğretmen ve yardımcı hizmetli istihdamındaki eksiklikler giderilmemiştir.
Sınıfların düzenli olarak havalandırılması, okul içinde ortak kullanım alanlarının temizliği, bahçe ve açık alan düzenlemelerinin yapılması, öğrenci giriş çıkışlarının düzenlenmesi ve sınıf mevcutlarının azaltılması konusunda ciddi eksiklikler bulunmaktadır. Nüfus yoğunluğu fazla olan bölgelerde kalabalık sınıf sorunu sürerken, seyreltilmiş eğitim uygulamaları hayata geçirilmemiştir.
Her okulun ortak kullanım alanlarının, özellikle sınıfların ve tuvaletlerin temizlik ve hijyen koşullarının sağlanması, okul ve şube bazında öğrenci sayısı, öğrenciler arasındaki fiziksel mesafeyi korumak için yeterli alan olup olmadığı, okul servislerinin durumu, eğitim emekçileri, öğrenciler ve velilerin aşılanma oranı gibi gelişmeler, eğitim-öğretimin sağlıklı koşullarda gerçekleştirilebilmesi açısından son derece önemlidir.
Okullarda ek bütçe/ödenek sorununun sürmesi, fiziki altyapı sorunlarının sürmesi yüz yüze eğitimin sağlıklı koşullarda yapılabilmesini engellemektedir. Okulların öğrenci sayısı, sınıf mevcutları, yerleşim yerinin nüfus yoğunluğu, fiziki altyapının yeterliliği gibi pek çok faktör, yüz yüze eğitimin sağlıklı yürütülmesine engel olmaktadır.”
Hatay Eğitim Sen, adına kaleme alınan açıklama ana başlıklar halinde özetle şöyle:
-Ders saatleri 30 dakikaya düşürülmelidir!
-Havalandırma sistemleri derhal hayata geçirilmelidir!
-Öğretmen ve yardımcı hizmet personeli ihtiyacı acilen karşılanmalıdır!
Hatay Eğitim Sen açıklamasının son bölümünde de şöyle denildi:
“Öğrencilerimize, velilerimize ve tüm halkımıza karşı duyduğumuz sorumluluk bilinciyle, yüz yüze eğitimin sağlıklı ve güven içinde yürütülebilmesi için tüm tedbirlerin alınması ısrarımız devam edecektir. Bu çabamız, yüz yüze eğitimin riske girmemesi ve öğrencilerimizin bir buçuk yıldır yaşadığı kayıpların daha fazla derinleşmemesi içindir. MEB’e sorumluluklarını hatırlatıp, tedbirlerin alınmasını sağlamaya çalışmak, salgın nedeniyle kapanmalar yaşansa bile eğitim öğretimin devam edebilmesini sağlayabilmek, bizim için en öncelikli sorumluluktur.
Eğitim Sen olarak, gerek öğrencilerimizin en doğal hakkı olan sağlıklı ve güvenli ortamlarda yüz yüze eğitim alması, gerekse eğitim emekçilerinin sağlıklı koşullarda çalışması için gerekli olan tüm tedbirlerin eksiksiz alınması talebimizi bir kez daha belirtiyor, sürecin takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz.” -Cemil Yıldız-

(Visited 1 times, 1 visits today)