Hatay Milletvekili Dr. Kaşıkçı

Hatay Milletvekili Dr. Kaşıkçı

Rüzgar, jeotermal, güneş enerjisinden gerektiğince yararlanmalı…

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hatay Milletvekili Dr. Lütfi Kaşıkçı, TBMM Genel Kurulu’nda Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’nin 5’inci maddesi üzerine söz aldı.

Pandemi döneminde küresel ısınma sorununun ikinci plana atıldığını söyleyen Kaşıkçı, “Dünyada çevreyle ilgilenen kurumlar, küresel ısınmanın en önemli sebebinin, fosil yakıtların sıkça kullanılmasını bize göstermiştir” dedi.

2020 verilerine göre, yenilenebilir enerji konusunda Türkiye’nin dünya ortalamasının çok üstünde olduğunun altını çizen Kaşıkçı, şunları söyledi:

“Bugün dünyada, enerji üretiminde, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma noktasında ortalama yüzde 27 iken, Avrupa Birliği ülkelerinde bu ortalama yüzde 35 iken, Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılma ortalaması yüzde 43. Bakın bu rakamlar Avrupa’nın herhangi bir ülkesinde veya dünyanın herhangi bir ülkesinde olsa, temiz enerji noktasında, yenilenebilir enerji kullanımı noktasında dünyaya en az zarar veren ülke olarak referans gösteriliriz.”

-Küresel Isınmanın Sorumluları, Geleneksel Yöntemler Kullanan Ülkeler

Gelişmiş ülkelerin, küresel ısınmanın sorumluları olduklarını söyleyen Kaşıkçı, bu ülkelerin, 2021 yılında hala fosil yakıtlarla ve geleneksel enerji üretme yöntemleri kullanarak sera gazı emisyonlarını arttırdığını söyledi.

Kaşıkçı, “Sera gazlarının, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri bulunmaktadır. Atmosferdeki sera gazlarının yüzde 99’dan fazlası, fosil yakıt kaynaklıdır. Hem fosil yakıtların tükenir nitelikte olması, hem de küresel ısınmanın ciddi boyutlara ulaşmasının etkisiyle, alternatif enerji üretim yolları aranmaya başlanmıştır. Bu alternatif enerji üretim yolları arasında, başlıca rüzgâr, güneş ve jeotermal gibi yenilebilir enerji kaynakları da yer almaktadır. Ancak alternatif enerji üretim yolları, geleneksel enerji üretim yolları karşısında maliyetleri açısından dezavantajlı olduğundan dolayı, yatırım teşvikleri ve mali desteklere ihtiyaç duyulmaktadır.”

Türkiye’nin; rüzgar, jeotermal ve güneş enerjisi açısından önemli kaynaklara sahip olduğunu vurgulayan Kaşıkçı, “Bu kaynakların geliştirilmesi, gerek iklim değişikliğiyle mücadele ve gerekse enerjide ithal ve fosil yakıt bağımlılığının azaltılması açısından hayati önem taşımaktadır” şeklinde konuştu. -Cemil Yıldız-