Hatay Tabip Odası’ndan dikkat çekici uyarı:

Hatay Tabip Odası’ndan dikkat çekici uyarı:

Salgın yönetimi, tedaviyle değil, korumayla olur!

HTO’ya göre, tüm hastaneler pandemi hastanesi olmalı…

Başkanı, 14 günden beri Hatay Devlet Hastanesi’nde Kovid-19 tedavisi görmekte olan Hatay Tabip Odası (HTO) Yönetimi, salgın yönetiminin tedavi ile değil, korumayla olabileceği uyarısı yaptı. Hatay Tabip Odası Yönetim Kurulu açıklamasında, ilimizde son bir aydır aşırı artan Kovid-19 vakaları ve buna bağlı ölümlerle birlikte gelişen ortamın, geride bırakılan sekiz ayı mumla aratır hale geldiği görüşüne yer verildi ve şöyle denildi:
“Normalleşme adı altında olan süreçte, salgın yokmuşçasına, tamamen normal yaşama adeta teşvik edilmenin neticesinde; aile boyu hastalanmalar, başta yaşlılar ve risk grupları olmak üzere her yaştan ölümler, bize salgın yönetiminde yapılan yanlışları düşünmemiz gerektiğini bir kez daha gösterdi.
Ülke genelindeki vaka sayılarının işler çığırından çıktıktan sonra açıklanması, temaslıların izolasyonunda etkili yöntemler uygulanmaması, ekonomik kaygılarla izolasyon süreleri ve test yapılacak kişilerde kısıtlamaya gidilmesi, salgının ülkemizde ve ilimizde son derece ciddi boyutlara ulaşmasına neden olmuştur.
İlimizdeki pandemi hastanelerinin ve yoğun bakım ünitelerinin sayıları arttırılmış olmasına rağmen, mevcut durum; hastaların ihtiyacını karşılayamamakta, zaman zaman yoğun bakım ünitesi (YBÜ) gerektiren hastalar serviste, servis ihtiyacı olanlar da evde tedavi edilmektedir. Bu nedenle, ilimizdeki pandemi dışı kalan tüm hastaneler de pandemi hastanesi ilan edilmelidir.”
-PCR Laboratuvarları artmalı-
Hatay Tabipler Odası açıklamasında, PCR kuyruklarıyla ilgili de şöyle denildi:
“Mevcut PCR laboratuvarlarımız kesintisiz çalışmakta, hasta sonuçları en geç 24 saat içinde onaylanmaktadır. Hastanelerin pandemi poliklinikleri ve servislerinde tüm hekim ve diğer sağlık personelleri görev almaktadır. Ancak 24 saat devam eden yoğun hasta muayenesi ve test temposu nedeniyle, virüse maruziyet, tüm sağlık çalışanlarının sağlığını olumsuz yönde etkilemekte, her gün onlarca sağlık emekçisi Kovid-19 tanısı almakta, geride kalan çalışanların çalışma yükü artmaktadır. Bunun için, hem filyasyonda hem de ikinci basamakta çalışanlar için personel takviyesi sağlanmalıdır.
Bildiğiniz üzere, çok kısa bir zaman aralığında sekiz sağlık çalışanımız görev şehidi olmuştur. Artık yarından tezi yok, sadece Kovid-19’un değil, tüm salgın hastalıkların, tüm sağlık çalışanları için meslek hastalığı kabul edilmesi yönünde çalışmalar tamamlanmalıdır.
Tanı alan hastaların izole olacağı düşünüldüğünde, filyasyon ekibince ya da hastanelerde verilen antiviral dışında, PCR sonucu çıktıktan sonra reçete edilecek ilaçları alamayacaklarından, bulguları ve diğer test sonuçlarıyla tanı konulan hastaların reçeteleri ilk başvuru anında düzenlenmeli, PCR sonuçları beklenmemelidir. Böylelikle hastalar, gerekli ilaç tedavisinin tamamına aynı anda kavuşmuş olacak, ayrıca tekrar dışarı çıkmak zorunda kalmayacaktır.
Halen çarşı, Pazar ve fabrikalar açık olup, çalışmaya devam etmekte, insanlar da kalabalık ve kapalı ortamlarda risk altında bulunmaktadır. Her ne kadar maske, mesafe ve hijyen temel kurallarımız olarak devam edecekse de, halkımıza yapılan ‘evde kal’ çağrısının anlamlı olabilmesi için, çalışanlar, devlet tarafından mağdur edilmeyecek şekilde desteklenerek, yetkililerce ilimizde en az üç hafta tam kapanma kararı alınmalıdır.”
Hatay Tabip Odası Yönetimi açıklamasının son bölümünde de, “Unutmamak gerekir ki, salgında başarı tedaviyle değil, güçlü koruyucu sağlık hizmetiyle mümkündür” denildi. -Cemil Yıldız-