Hatay Turizm Çalıştayı

Hatay Turizm Çalıştayı

5 Yıllık Turizm Stratejisi ve Eylem Planı Nisan’da Tamam

Hatay turizmine önümüzdeki yıllarda yön verecek Çalıştay üzerinde çalışılırken, 2023 yılına kadarki turizm stratejisi ile eylem planının ise bu yılın Nisan ayına kadar tamamlanacağı belirtildi.

Hatay Turizm Çalıştayı’nda öncü kuruluş olan, kısa adı DOĞAKA olarak bilinen Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı açıklamasında, 2017-2023 Turizm Stratejisi ve Eylem Planı ile beraber Hatay Turizm Sektörü’nün mevcut durumu ve potansiyellerinin ortaya konulacağı, ilimizin kalkınmasına katkı sağlayacak yeni turizm projelerinin geliştirileceği kaydedildi.

DOĞAKA koordinesinde;  İl Kültür ve Turizm Müdürü, Müdür Yardımcısı, uzmanlar, turizmle ilgili kuruluşların yöneticilerinin katılımı ile gerçekleşen toplantının ardından şu bilgiler verildi:

“Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) tarafından hazırlanan 2012-2015 Hatay İli Turizm Stratejisi ve Eylem Planı, Hatay turizmine yön çizmiş ve plan kapsamında pek çok faaliyet gerçekleştirilmişti. DOĞAKA, bu defa söz konusu planda yer alan hedeflerin gerçekleşmelerini değerlendirmek, 2023 yılına kadar ilimiz turizm sektörünün yeni stratejilerini belirlemek amacıyla yeni planlama çalışmalarına başlamış bulunmaktadır.

2017-2023 Hatay İli Turizm Stratejisi ve Eylem Planı ile birlikte, Hatay ilinin sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal varlıkların sosyo-ekonomik kalkınmada daha etkin kullanılabilmesi, Hatay’da turizmin kültürel değerlere ve çevreye zarar vermeden sürdürülebilir bir gelişim sağlanması, halkın sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan refah düzeyinin artırılması ve stratejik bir çerçeve çizilerek başta yatırımcılar olmak üzere tüm turizm paydaşlarına yol göstermesi hedeflenmektedir.

Plan, Hatay ilinin sahip olduğu doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerin turizm amaçlı kullanımına yönelik olarak değerlendirecek, turizm altyapısının güçlendirecek proje fikirlerinin geliştirilmesine, turizmin gelişmesinin önündeki engelleri ortadan kaldıracak tedbirlerin ortaya konulmasına ve Hatay’ın içerisinde yer alacağı turizm gelişme koridorlarının belirlenmesine katkı sağlayacaktır.

Paydaşların katılımcılığının ön planda tutulduğu plan çalışmalar çerçevesinde; mevcut durum analizi, GZFT Analizleri, turizm sektörünün arz ve talep yönlü analizi, odak grup toplantıları, ilçe bazlı çalıştaylar, anket uygulamaları gibi çalışmalar gerçekleştirilecektir.

2017-2023 Hatay İli Turizm Stratejisi ve Eylem Planı’nın 2017 yılı Nisan ayında tamamlanması öngörülmektedir.”

-Mehmet Özgün-