Hatay Üvey Evladınız mı? …

Hatay Üvey Evladınız mı? …

Milletvekili Şahin, hazine arazilerinin, kullanıcılarına satışına yönelik tebliğinde Hatay’ın bir kez daha kapsam dışında bırakıldığını söyledi ve hükümeti eleştiri yağmuruna tuttu …

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, hazine arazilerinin, kullanıcılarına satışına yönelik tebliğinde Hatay’ın bir kez daha kapsam dışında bırakıldığını söyledi, bu konuda hükümeti eleştiri yağmuruna tuttu ve “Hatay üvey evladınız mı?” dedi.
Milletvekili Şahin, Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Hazine Arazileri satım tebliğinin Hatay’ı bir kez daha kapsam dışında bırakmasını eleştirdi. Hatay’daki köylülerin hazine toprağı satışından yararlandırılmadığını, yabancılara yapılan toprak satışının her yıl arttığını belirten Milletvekili Şahin, TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde “Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Hazine arazileri satım tebliği 26.12.2019 günü itibariyle yürürlüğe girdi. Bu tebliğde, hazine arazilerinin kiracılarına, kullanıcılarına satım esasları açıklanmıştır. Hazine Arazilerinin kullanıcılarına satışına yönelik tebliğinde Hatay bir kez daha kapsam dışında bırakmıştır. Hazineye ait tarım arazilerinin satışı Türkiye’nin her yerinde yapılırken, Hatay uygulamadan muaf tutulmuştur. Türkiye’nin her yerinde hazineye ait tarım arazileri kullanıcılarına satılabiliyor. Ancak Hatay bu uygulamanın dışında bırakılmış durumda. Hatay’daki köylüler hazine toprağının satışından yararlanamazken, yabancılara toprak satışı ise her yıl artmıştır” ifadelerini kullandı.
-Uygulama eşitlik ilkesine aykırı-
Bu uygulamanın keyfi olduğunu söyleyen Milletvekili Şahin, uygulamanın Anayasada güvence altına alınan ‘eşitlik ilkesine de açıkça aykırı olduğunu söyledi ve “Anayasamızın 10.Maddesine göre; herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Bu keyfi karar Hatay İlimizde ve özellikle de ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızı çok ciddi şekilde mağdur etmiştir” dedi.
Hükümetin, Hatay’ın hazine arazilerinin kullanıcılarına satışına yönelik tebliğinde bir kez daha kapsam dışında bırakılmasına gerekçe olarak, Hatay’ın hassas bir yer olduğu, güvenlik riski bulunması gösterildiğini söyleyen Şahin, ”Hatay yüzyıllardır medeniyetlere ev sahipliği yapmış, sevgi, barış ve kardeşlik şehridir. Hatay iç savaştan kaçan 600 bin Suriyeli mülteciye yılardır hoşgörüyle ev sahipliği yapmakta, AKP’nin ısrarla vermediği teşviklere rağmen ekmeğini bölüşmektedir. Bu kararın alındığı zamanda da, şu anda da Hatay’da herhangi bir güvenlik riski ise yoktur. AKP, Hatay’a üvey evlat muamelesi yapmakta, aklınca Hataylıları cezalandırmaktadır. Hatay halkı bu çifte standartı görüp en güzel cevabı sandıkta verecektir” dedi.
-Yeni düzenleme olacak mı?-
CHP’li Şahin, Hatay’a üvey evlat muamelesi yaptığını iddia ettiği AKP hükümetine şu soruları yöneltti:
“Hatay ilindeki köylüler hazine toprağının satışından yararlanamazken, yabancılara toprak satışı yapıldığı bilinmektedir. Bu noktada hükümetinizin tutumu net olarak keyfi bir tutumdur mudur?
Hazine arazilerinin kullanıcılarına satışına yönelik tebliğde Hatay ili hangi sebeplerden ötürü kapsam dışında kalmıştır? İki günde bir yakın çevrede bombaların patladığı, füzelerin düştüğü Gaziantep’te, Kilis’te, Islahiye’de güvenlik riski yok denilerek tebliğ kapsamına alınmış ve hazine arazileri oradaki vatandaşlara satılabilirken, Hatay’da güvenlik riski var o nedenle hazine arazileri uzun yıllardır kullanan vatandaşlara satılamaz demek Anayasanın ‘eşitlik’ ilkesine açıkça aykırı değil midir?
Hatay’daki köylüler hazine toprağının satışından yararlanamazken, yabancılara 2012-2020 yılları arası ne kadar toprak satışı yapılmıştır? Hatay ve kapsam dışı bırakılan diğer bölgelerin de tebliğden yararlanmasına yönelik bir düzenlemeniz olacak mıdır? Olmayacak ise gerekçeleri nelerdir?” -Mehmet ÖZGÜN-