Hatay’da Belirlenen Çalışma Koşulları Değiştirilmeli

Hatay’da Belirlenen Çalışma Koşulları Değiştirilmeli

Milletvekili Oruç, ilimizde tarım işçilerinin sefalet ücretine maruz kaldığını bildirdi ve konuyu bir önerge ile Meclis gündemine getirdi.

HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, Hatay’da tarım işçilerinin sefalet ücretine maruz kaldığını bildirdi ve konuyu bir önerge ile Meclis gündemine getirdi. Aslen Hataylı olan Milletvekili Oruç, Hatay’da belirlenen çalışma koşullarının değiştirilmesinin önemine vurgu yaptı.
Hatay Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu’nun, tarım işçilerinin günlük ücretlerini belirlediğini, çalıştırılacak tarım işçilerine yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın amele 52.00 TL ücret verilmesine, işçiye ayrıca yemek parası verilmemesine, sabah saat 06:30’da işe başlamaları ve akşam 16:30’da işi bırakmaları, 16:30’dan önce iş bırakılırsa, saat başına göre düşen miktar kadar ücret düşülecektir’ kararı alındığını hatırlatan Milletvekili Oruç, açıklanan Mayıs 2020 açlık sınırı aylık 2.492 TL iken, tarlada yoğun emek ile çalışacak olan tarım işçilerine reva görülen günlük 52,00 TL, yani aylık 1.560 TL ücretin ‘sefalet ücreti’ olduğunu ifade etti.
-İşçiler, insan onuruna uygun çalışma hakkına sahip-
İş Kanunu madde 39 uyarınca, tarım işleri de dahil olmak üzere, tüm çalışanlara asgari ücretin altında ücret ödemesinin yasaklandığını, aksi uygulamaların idari para cezası yaptırımına bağlandığını belirten Milletvekili Oruç, buna rağmen, söz konusu karar ile tarımda çalışacak olan işçilere asgari ücretin altında bir ödeme konusunda karar alındığına dikkat çekti.
-İşçilere yemek verilmemesinin izahı nedir?-
HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, önergesinde şu soruları gündeme taşıdı:
“Bu bağlamda; Net 2,324 TL asgari ücretin çok altında belirlenmiş olan bu ücretin adil ve yaşanabilir bir düzeye çekilmesi için bir düzenleme yapılacak mıdır? Tüm mevsimlik tarım işçilerinin insanca yaşayabilecekleri adil bir ücret alabilmeleri ve bu konuda standart belirlenmesi için çalışmalarınız olacak mıdır? Tarım işçileri için belirlenen bu ücret, kişilerin sağladığı hizmet ile orantısız biçimde düşük ücrete çalıştırılmanın yasak olduğu Anayasa ve İş Kanunu’nda belirtilen maddelere açıkça aykırıdır. Anayasa ve İş Kanunu yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve bu aykırılığın giderilmesi için tarafınızca adım atılacak mıdır? Günde 10 saat kısa molalarla, tarlada çalışan işçiye yemek ya da yemek parası verilmemesi kararı nasıl açıklanabilir? Mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve yaşama koşullarının düzeltilmesi için çalışmalarınız var mıdır? Varsa hangi çalışmalar Bakanlığınızca yapılmakta/ planlanmaktadır? Tarım işçilerinin sigortalı çalışmaları sağlanacak mıdır? En az günlük asgari ücretin % 20 fazlası olacak şekilde ücretlerin revize edilmesi ve çalışan her işçiye günlük bir öğün yemek verilmesi için çalışmalarınız olacak mıdır? Bakanlığınızca müfettişler aracılığıyla denetleme yapılacak mıdır? İş Kanunu 39. Maddede belirlendiği üzere, idari para cezası uygulanacak mıdır?” -Mehmet ÖZGÜN-