Hatay’dan Gaziantep’e

Hatay’dan Gaziantep’e

Şanlıurfa’dan Kilis’e

Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis illerinde yerel idarelerle ortak çalışmalar yapan ve Suriyeli sığınmacılar temelinde projeler üreten UNDP, “Sürdürülebilir kalkınma yerelde başlar” mesajı verdi.

Suriye Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Programı’nı (TDP), Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin, ev sahibi toplulukların, toplulukların ve kurumların, zorunlu göçün etkileriyle daha iyi mücadele edebilmelerini sağlamak amacıyla uygulayan UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı), konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Hatay ve diğer illerde, bu kapsamda yapılan, yapılacak çalışmalara ilişkin bilgilendirmede, şu bilgiye yer verildi:
“UNDP, 2014 yılından bu yana; Belediye hizmetlerini güçlendirmek ve yerel idarelerin, kaliteli, erişilebilir ve verimli hizmet verebilmesine destek olmak için Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis illerinde, Avrupa Birliği (AB) fonları büyük ölçekli alt yapı projeleri hayata geçirmektedir. Sadece 2018 yılında başlayan ve AB tarafından finanse edilen ‘Suriye Krizine Yanıt olarak Türkiye’de Dayanıklılık Projesi’ (TDP) kapsamında, katı atık yönetimi sektöründe yaklaşık 20 milyon dolarlık altyapı yatırımı gerçekleştirilmiştir.”
-YAPILANLAR-
Hatay’ın da aralarında olduğu Büyükşehir Belediyelerine yapılan yardımları da sıralayan UNDP açıklamasının devamı şöyle:
“Bu yatırımlarla, Suriye krizi nedeniyle ortaya çıkan ani nüfus artışının kent altyapısı üzerindeki menfi etkileri ile başa çıkmaya çalışan Belediyelerin atık toplama, atık transferi, işleme, atık su arıtma, atık yönetimi stratejileri, çevre ve temizlik gibi alanlardaki gereksinmelerine yönelik sürdürülebilir çözümler ortaya konmuştur. Bu çerçevede, 4 büyükşehir belediyesinin yaklaşık 326,000 kişiye yapacağı harcama, UNDP Belediye Hizmetleri Bileşeni projeleri vasıtasıyla karşılanmıştır.
UNDP, özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde Katı Atık Aktarma İstasyonları inşa etmekte ve tesislerin etkin kullanımı için gerekli mobil ekipmanları da Belediyelere hibe ederek, hem ev sahibi toplulukların, hem de geçici koruma altındaki Suriyelilerin hizmetine sunmaktadır.
Bu kapsamda, bugüne kadar Hatay, Şanlıurfa ve Gaziantep illerinde 8 katı atık aktarma istasyonu, 21 semi-treyler ve 8 iş makinası UNDP tarafından belediyelere teslim edilmiştir. Atık Transfer istasyonlarının inşasından önce ‘Vahşi depolama’ yapılmakta olan Reyhanlı, Ceylanpınar, Birecik, Bozova, Islahiye ve Araban ilçelerinden yaklaşık 310.000 ton katı atığın Hatay, Şanlıurfa ve Gaziantep merkez düzenli depolama alanlarına taşınması sağlanmış, toplamda 6 adet sahada vahşi depolamadan kaynaklanan bulaşıcı hastalıklar, toprak ve yeraltı suyu kirliliği, hava kirliliği ve kontrolsüz metan salınımı, haşere oluşumu gibi olumsuz çevresel etkiler önlenmiştir.
Düzenli depolama sahasına ulaşan geri dönüştürülebilir atıkların yılda 16,750 tonunun ön ayrıştırması ve piyasaya kazandırılması ile beraber, önemli ekonomik ve çevresel fayda sağlanacak, düzenli depolama sahasına ulaşan atık miktarının azalması ile atık sahasının ömrünü uzayacak, yeni bir düzenli depolama alanı için yapılması gereken 20 milyon TL’lik yatırımın bir yıl ertelenmesi sağlanacak, bu sayede Büyükşehir Belediyesi, kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanacaktır.”
-ATIK YÖNETİMİ-
UNDP’nin Belediyeler için hayata geçirdiği Entegre Katı Atık Yönetim Planları ile birlikte, daha verimli hizmet verilmesine destek olunduğuna da işaret edilirken, “Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyelerinin atık yönetimindeki mevcut durum analizi gerçekleştirilmiş, Belediyelerin 2050 yılına kadar katı atık yönetim stratejileri için bilimsel zemin hazırlanmıştır” denildi. -Tamer Yazar-