Hatay’dan Mersin’e gündem:

Hatay’dan Mersin’e gündem:

Göç kalabalığının Türkiye’si!

Hatay MKÜ’den Dr. Öğretim Üyesi Zerrin Arslan’ın da sunumda bulunacağı, Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil 3. Sosyoloji Araştırmaları Sempozyumu, “Göç Sosyolojisi” başlığında Türkiye coğrafyasını masaya yatırıyor.

2011’de Suriye’de başlayan iç savaşın Türkiye’ye yansıması, zorunlu göçün milyonları şeklinde oldu. Bugün, Hatay ve diğer kentler, yüzbinlerce Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Ancak aradan geçen 10 seneye rağmen, sorunlar bitmedi.

Eldeki tablo, Tarsus’ta 2004 yılından bu yana yayın yapan Aratos Dergisi’nin başlattığı ve şu ana kadar iki kez gerçekleştirilen, Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil Sosyoloji Araştırmaları Sempozyumu’nun “Göç Sosyolojisi” başlığında tartışılacak.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nden (MKÜ) bir Akademisyenin de katılacağı etkinliğe ilişkin yapılan açıklamaya göre, Aratos Felsefe Dergisi’nin düzenlediği Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil Sosyoloji Araştırmaları Sempozyumu’nun 3.’sü, 11 Aralık Cumartesi günü saat 14.00’te Tarsus’ta Güner Baykal Toplantı Salonu’nda yapılacak.

-KATILIMCILAR-

Sempozyumun açılış konuşmalarından sonra, çeşitli alanlardan göç konusunda sunulacak bildirilerin başlıkları ise şöyle olacak:

“Cavit Orhan Tütengil Sosyolojisi ile ‘Az Gelişmişlik’ Olgusunu Tartışmak: İngiltere ve Türkiye Karşılaştırması”, Dr. Öğr. Üyesi Zerrin Arslan (Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji/Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Göç Araştırmaları), “Evlilik Göçü ve Toplumsal Katılım: Türkiye Kökenli Evlilik Göçmenleri’nin Habitusanalizi”, Serçin Şahin (M.A- Doktora Öğrencisi ve Öğretim Görevlisi Leibniz Üniversitesi Hannover Sosyoloji Enstitüsü Felsefe Fakültesi), “Hollanda’dan Karaman’a: Tersine Göç, Kesin Dönüş ve Sosyal Uyum/Tersine Göç, Kültür- Kimlik İlişkisi”, Tuğba Kırpınar (Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Mezunu), “Göç ve Kimlik Tartışmalarını Türkiye’de Sinema Üzerinden Haritalamak”, Doç. Dr. Aydın Çam ve Doç. Dr. İlke Şanlıer Yüksel (Doçent Doktor, Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü), “Edebiyatta Göç ve Göçmenlik”, Tahir Şilkan (Türkiye Yazarlar Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi), “Göç Karikatürleri Üzerinden Sosyolojik Bir İnceleme”, Eylem Saldırın (Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü Mezunu), “Türkiye’de Göç Olgusu ve Medyanın Bakış Açısı” Uzlaştırmacı-Arabulucu Av. Semra Özkürkçüler (Eskişehir Üniversitei Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü Mezunu).

-İNSANLIK TARİHİ-

Aratos Dergisi Yayın Yönetmeni Uğur Pişmanlık, konuya ilişkin olarak, bugün Türkiye’de önemli sorunlarından biri ve oldukça güncel olan “göç sorunu” konusunda bir sempozyum düzenlediklerini ifade ederek, “İnsanlık tarihi, aynı zamanda göçlerin de tarihidir. Türkiye, hem göç veren ve alan, hem de göçlerin geçiş yoludur. Sempozyumda sunulacak bildirilerle; merkezine göçü koyan, Türkiye’ye göç edenler, Türkiye’den göç edenler, göçün kent-kır arasındaki ilişki, gelenlerin ya da gidenlerin yaşadıkları sorunlar, gittikleri yere kattıkları, yerel yönetimlerin / iktidarların ya da uluslararası kuruluşların yaklaşımları gibi, göç olgusunu ve göç eden toplulukların ekonomik, kültürel, toplumsal ve sanatsal açıdan irdeleyeceğiz” diye konuştu.

-KİTAP OLDU-

Aratos Felsefe Dergisi, daha önce, Sosyoloji Araştırmaları Sempozyumu’nun ilkini 2018’de “Basın Sosyolojisi”, ikincisini ise 2019’da “Kent Sosyolojisi ve Kent Tarihleri” başlığında gerçekleştirdi ve sunulan bildirileri kitap olarak yayınladı.

Tamer Yazar