HTO ve SES ortak mesajı

HTO ve SES ortak mesajı

AYM İptal Kararı Uygulanmalı

Hatay Tabip Odası (HTO) ile Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Hatay Şubesi, dün ortak bir açıklamayla, Anayasa Mahkemesi’nin güvenlik soruşturması ile ilgili iptal kararının uygulanmasını istedi.
SES Yöneticileri ile Tabip Odası yönetici ve üyelerinin katıldığı basın toplantısında ordak açıklamayı okuyan HTO Başkanı Dr. Cengiz Haksöz, 24 07 2019 tarihli Anayasa Mahkemesi kararıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun kamu hizmetine alınma şartlarını düzenleyen 48. Maddesi’nin 8. bendi olan “güvenlik soruşturmasının” iptal edildiğini hatırlattı.
Anayasa Mahkemesi kararının, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatan HTO Başkanı Dr. Cengiz Haksöz, iptal edilen kuralın, OHAL ilanı sonrasında getirildiğini, ayrıca bütün kamu görevlerine atanacaklar için “güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmasını” öngördüğünü hatırlattı ve şöyle devam etti:
“1994 yılında çıkarılan 4045 sayılı kanunla, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının, yalnızca gizlilik dereceli birimlerde, silahlı kuvvetlerde, istihbarat kuruluşları ile ceza ve infaz kurumlarında görev yapacak kişilere yönelik olarak yapılacağı düzenlenmişti. Ancak OHAL sonrası 657 sayılı Kanun’a eklenen bendle, güvenlik soruşturması, bütün kamu görevleri yönünden yaygınlaştırıldı. Bu kanun maddesi ile getirilen güvenlik soruşturmaları, sağlık çalışanlarının işsiz kalmasına ve aylarca çalışamamasına sebep olmuştur. Tıpta uzmanlık sınavını kazanan hekimler de görevlerine başlatılmayarak, eğitim hakları ellerinden alınmıştır.”
-İPTAL NEDENİ-
HTO Başkanı Dr.Cengiz Haksöz, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kararı neden iptal ettiğiyle ilgili de şunları söyledi:
“AYM, devlet memurluğu alımlarında güvenlik soruşturmasına ve arşiv araştırmasına konu edilecek bilgi ve belgelerin neler olduğuna, bu bilgilerin ne şekilde kullanılacağına, hangi mercilerin soruşturma ve araştırmayı yapacağına ilişkin herhangi bir düzenlemenin yapılmadığı, böylece konu ile ilgili temel ilkelerin belirlenmediği, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasının uygun olmadığı, ayrıca kişisel veri niteliğindeki bilgilerin alınması, kullanılması ve işlenmesi ile ilgili güvencelerin ve temel ilkelerin belirlenmediğine hükmetti. Bu nedenlerle, Anayasa’nın 13, 20 ve 128. Maddelerine aykırı olması nedeni ile iptal kararı verdi. Türk Tabipler Birliği ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak, bu düzenlemeye ilk günden bu yana karşı çıktık, hakkında kesinleşmiş yargı kararı olmayanların işe başlatılmaları için mücadele ettik.
Bu kanun ile sağlık çalışanları işe başlatılmayarak ya da geciktirilerek, çalışma hakları sekteye uğratılmıştır.”
-HERKESİ BAĞLAR!-
HTO ve SES ortak açıklamasında, AYM kararlarının her kurumu, her kuruluşu ve kişiyi bağladığı hatırlatıldıktan sonra şöyle denildi:
“Güvenlik soruşturmaları nedeniyle atamaları geciken ve mesleklerini icra etmelerine izin verilmeyen yeni mezun hekimlerin, memuriyete alınmaları engellenen sağlık çalışanlarının, AYM’nin bu iptal kararı sonrası görevlerine atanması anayasal bir zorunluluktur. Ancak bu anayasal zorunluluğa rağmen, güvenlik soruşturmaları nedeniyle işlerinden, mesleklerinden, hastalarından uzaklaştırılan hekimlerin, sağlık çalışanlarının mağduriyeti devam ettirilmektedir. Böyle bir hukuksuzluğa meydan verilmemeli, bugüne kadar AYM’nin iptal ettiği madde dayanak gösterilerek mesleklerini icra etmeleri engellenen sağlık çalışanlarının atamaları hızla yapılmalıdır. Sağlık Bakanlığı’nı görevini yapmaya ve AYM kararını uygulamaya davet ediyoruz.” -Cemil Yıldız-