İ L A N HATAY ASLİYE ( 3. ) HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N  HATAY ASLİYE ( 3. ) HUKUK MAHKEMESİNDEN

2016/1012 Esas-2017/242 Karar
Davacının davasının KABULÜ İLE, Hatay ili Defne İlçesi Yeniçağ Mahallesi Cilt No: 39 Hane No:106 BSN 30’da kayıtlı 18782093424 TC NOLU Şerif ve Fikriye’den olma 15.06.1980 D.luDoğan Ağkaya’nın nüfus kaydında “Ağkaya” olan soy isminin “EKMEKÇİ ” OLARAK TASHİHİNE ve BU ŞEKİLDE NÜFUS’A KAYIT VE TESCİLİNE karar verildiği ilan olunur. 03/05/2017
www.bik.gov.tr Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de BASIN: 602687

(Visited 1 times, 1 visits today)