İ L A N HATAY ASLİYE ( 3. ) HUKUK MAHKEMESİNDEN 2018/59-205 E/K

İ  L  A  N       HATAY ASLİYE ( 3. ) HUKUK MAHKEMESİNDEN 2018/59-205 E/K

Davanın KABULÜ ile; Hatay İli, Defne İlçesi, Harbiye Mahallesi, Cilt:84 Hane:1243, Bsn:3’te nüfusa kayıtlı Ali ve Sabriye’den olma, Antakya 01/01/1966 doğumlu, 44878214794 T.C. Kimlik numaralı Naim KABAKULAK’ın “KABAKULAK” olan soyadının iptali ile “HAN” olarak DÜZELTİLMESİNE, bu değişikliğin eş ve 18 yaşından küçük çocuklarına tahmiline, aynı şekilde nüfus kayıtlarına işlenmesine, karar verildiği ilan olunur. 21/03/2018
www.bik.gov.tr Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de BASIN: 773918