İHD’liler alanda

İHD’liler alanda

Bilinçli, Planlı Saldırıya Maruz Kaldık

İnsan Hakları Derneği (İHD) Hatay Şubesi yönetici ve üyeleri, önceki gün bir basın açıklaması yaparak, 21 Şubat Pazartesi günü dernek binası kapısı önündeki afişlerin yırtıldığını, kapıya zarar verildiğini öne sürdü.

İHD basın açıklamasında, saldırı iddiası ile ilgili şu bilgiye yer verildi.

“Yaklaşık iki ay önce Derneğimizin kapılarına astığımız, Evrensel İnsan Hakları Bildirisi ve birçok afişimiz, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yırtılmıştı. Ayrıca dernek kapımızın önünde ve merdiven basamaklarında birçok sigara izmariti ve kül vardı.

Son iki ay içinde birçok kez, dernek kapımızın önünde sigara izmaritlerine ve küle rastladık. En son 21.02.2022 Pazartesi günü sabah saat 09.30’da, dernek binamıza geldiğimizde, dernek kapılarımıza ve duvarlara astığımız bilgilendirme afişlerinin yakılmış olduğunu, bu nedenle kapımızın kısmi zarar gördüğünü, kapı önünde birçok kibrit çöpü, izmarit ve boş paketin olduğunu fark ettik. Yakılan afislerin bir tanesi, elektrik sayacımızın hemen altında yer aldığı için, sayacın alt kısmı da islenmişti.

Derneğimize yapılan bu saldırının bilinçli, planlı ve organize bir iş olduğunu düşünmekteyiz. Gerekli yerlere şikayetimizi yaptığımızı, hukuksal olarak her türlü hakkımızı kullanarak, bize karşı yapılan bu saldırının takipçisi olacağımızı kamuoyuna belirtmek isteriz.”

Antakya köprübaşında toplanan bir grup İHD’linin katıldığı basın açıklamasını okuyan Eş Başkan Mursel Tonguç Salmanoğlu, şöyle devam etti:

“Baskı ve şiddetini artırarak bizlere gözdağı vermeye çalışanlara buradan sesleniyoruz. Bizler; Vedat Aydın’ların, Akın Birdal’ların, Eren Keskin’lerin onurlu mücadelelerinde yol alan ve bu onurlu mücadelenin bayrağını daha yükseklere taşımak için her türlü baskıya, gözdağına, göğüs germeye ant içmiş insan hakları savunucularıyız.

Dün olduğu gibi bugün de onurlu duruşumuzdan taviz vermedik, vermeyeceğiz. Bizlere gözdağı verdiğini zannedenlere inat, savaşa karşı barışı, eril zihniyete karşı kadın mücadelesini, sınıfsal ayrıma karşı eşitliği, işkenceye karşı insan onurunu, tek tipleştirmeye karşı halkların haklı taleplerini savunmaya devam edeceğiz.

İnsan hakları savunucuları susturulamaz!” -Cemil Yıldız-