İklim değişikliği ile ilgili acil tedbirler alınmalı …

İklim değişikliği ile ilgili acil tedbirler alınmalı …

Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri, Vakıflı toplantısının sonuç bildirgesini kamuoyuna duyurdu …

Aralarında Antakya, İskenderun, Samandağ, Erzin, Adana, Mersin, Osmaniye, Tarsuz Çevre Koruma Derneklerinin yer aldığı Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri (DAÇE) Vakıflı Köyü’nde bir araya geldi, çevre sorunlarını masaya yatırdı.
Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri Adına Ortak Sekreter Sabahat Aslan, çevre sorunlarına bir kez daha dikkat çekilen görüşmeler ardından toplantının sonuç bildirgesini kamuoyuna duyurdu. Tarım, orman, deniz seviyesi, temiz su kaynakları, enerji, insan sağlığı ve biyoçeşitlilik üzerinde ciddi sorunlara neden olacak olan Küresel Isınma ve İklim Değişikliğinin, Dünyada ekonomik, ekolojik ve sosyal yaşamda bir takım zincirleme etkilere neden olacağını belirten Aslan, sonuç bildirgesinde şunlara yer verdi: “Buna karşı başta Ülkemiz olmak üzere Dünya da gerekli önlemlerin alınmasında tüm ülkelerin iş birliği yapması ve duyarlılık göstermesi gerekmektedir. Ülkemizde Küresel Isınma ve İklim Değişikliği ile ilgili acil olarak gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Yerel hayvancılık desteklenmeli …

Meralarımızın yok edilmesiyle tarımımız ve hayvancılığımız bitme noktasına getirilmiştir. Et ihtiyacımızın sağlıksız koşullarda getirilen Anguslarla giderilmesi yöntemi kamu kaynaklarımızı zarara uğratmakta ve sağlığımızı bozmaktadır. Et ihtiyacımızın karşılanması için Yerel Hayvancılığın desteklenmesi gerekmektedir.
Ülkemizde mevcut ve yürürlükte olan 5553 sayılı Tohum yasası ile çok uluslu şirketlerin yönettiği tarım üretimimiz tamamen ithalata bağlı sertifikalı olan GDO lu Hibrit tohumlarla Gıda politikamız dışa bağımlı hale gelmiştir. İthal edilen tohumlarla yapılan tarımsal ürünlerinde kullanılan kimyasal ilaçların ve kimyasal gübrelerin insan sağlığının bozulmasına, su ve toprak kirliliğine neden olmaktadır. Akdeniz bölgesinde tarım zehirlerinin kontrolsüz ve çok kullanıldığı gözlemlenmiştir.
Ülkemiz için tohumculuk konusu çok stratejik bir öneme sahiptir. İthalata dayalı Sertifikalı Tohumla Tarım yapma yöntemi yerine Yerel ve Doğal Yöntemlerle tarımın yapılması gerekmektedir. Yerel tohumlarla tarım yapmak Ülkemizde yaşayan herkesin doğal hakkıdır. Bu doğrultuda Tohum kanununun değiştirilmesi, Tarım ve Orman Bakanlığının 19 Ekim 2018 tarihinde yayımlanan “Yerel Çeşitlerin Kayıt Altına Alınması, Üretilmesi ve Pazarlanmasına Dair Yönetmelik” in derhal iptal edilmesini ve Yaklaşan Yerel Yönetim seçimlerinde adayların; Çevre kirliliğine karşı Doğadan yana politikalarla kentleri yönetmelerini istiyoruz.

Termik santrallerden vazgeçilmeli …

Dünyada ve ülkemizde uygulanan bilime aykırı politikalar sonucunda sanayi, tarım, kent, ulaşım, enerji, madenler, doğal kaynaklar, ormanlar, hazine arazileri, kıyılar, dereler birer rant alanı haline dönüşmüş, yeraltı ve yerüstü su kaynakları, hava ve toprak kirletilmiş, çevre sorunları artmıştır.
Fosil yakıtların yakılması, arazi kullanımı değişiklikleri, sanayi süreçleri, ormansızlaşma, hızlı nüfus artışı gibi etkinlikler yüzünden meydana gelen Küresel Isınma ve İklim Değişikliği dünyayı tehdit eden çok önemli sorunların başında gelmektedir.
Küresel ve bölgesel anlamda birtakım etkilerin ortaya çıktığı küresel iklim değişikliği ormanlarda azalmaya, düzensiz yağışlara, sel baskınlarına, kasırgalar gibi doğal afetlerde artışlara, buzulların erimesine, çölleşmeye, deniz seviyesinin artmasına, tarım topraklarının azalmasına neden olmaktadır.
Akdeniz bölgesinde iklim değişikliğinin sonuçları yaşamın her alanında hissedilmeye başlanmıştır. Bu yıl Sıcaklık artışları ve kuraklık, tarımda verimsizlik, bazı bölgelerde bazı türlerin yok oluşu ve su sıkıntıları gibi sorunlar yaşanmıştır. Bu sorunların önümüzdeki dönemde artacağı açıktır.
Enerji alanında uygulanan yanlış ve dışa bağımlı politikalar, bunun sonucu olarak elektrik ve doğalgaza sık sık yapılan zamlar ev ve ülke ekonomisini olumsuz olarak etkilemektedir. Teknolojisinin de gelişmesi sonucu güneş ve rüzgardan elektrik üretimi son derecede ucuzlamıştır. Gelişmiş ülkeler, nükleer ve kömüre dayalı termik santrallardan artık vaz geçmektedirler.
Ülkemizin enerji politikasının da benzer doğrultuda yeniden %100 temiz ve yenilenebilir enerji üretimini hedefleyen şekilde düzenlenmesine acilen gerek bulunmaktadır.
Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri savaşlara karşıdır. Savaşların çok büyük çevre felaketi oluşturduğu ve insan yaşamına çok ciddi zararlarının olduğu ortadadır. Bu yüzden Ortadoğu da sürdürülen savaşların derhal sonlandırılması talep ediyoruz.”
Mehmet ÖZGÜN