İLAN…

İLAN…

İLAN
HATAY ASLİYE ( 3. ) HUKUK MAHKEMESİNDEN
2016/321 Esas-2016/800 Karar

Davacının davasının KABULÜ ile, Hatay ili Hassa İlçesi Sapanözü Mah.Cilt No: 0028 Hane No:14 BSN 27’de kayıtlı 48319088944 TC NOLU Zeki ve Dilber’den olma 03/05/1974D.lu Hüseyin Kahiye’nin nüfus kaydında ” Kahiye ” olan soy isminin “AKIN ” OLARAK TASHİHİNE ve BU ŞEKİLDE NÜFUS’A KAYIT VE TESCİLİNE karar verildiği ilan olunur.
06/12/2016
www.bik.gov.tr Basın HTY 504069