İlan

İlan

T.C.HATAY BÜYÜKŞEHİR  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Mülkiyeti Hatay Büyükşehir Belediyesine ait Belen İlçesi, Müftüler Mah. Kaşmer Mevkii, 277 parsel nolu, 28.560 m2 yüzölçümlü, günlük 60 büyükbaş ve 240 küçükbaş hayvan kesim kapasiteli İskenderun Mezbaha Tesisinin işletme hakkının, makine ve teçhizatlarıyla birlikte 5 (beş) yıllığına, yıllık 90.000,00.TL muhammen bedel üzerinden; ayrıca Erzin İlçesi, Yeşilkent Mah. Cami Mevkii, 9167 parsel nolu, 4.841,66 m2 yüzölçümlü, günlük 7 büyükbaş ve 10 küçükbaş kesim kapasiteli Erzin Mezbaha Tesisinin işletme hakkının, makine ve teçhizatlarıyla birlikte 5 (beş) yıllığına, yıllık 16.250,00.TL muhammen bedel üzerinden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 inci Maddesi doğrultusunda Açık Teklif Usulü (Arttırma) ile 5 yıllığına kiralama ihalesi.

2-İhale dokümanı Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Mezbahalar, Veterinerlik ve Gıda Kontrol İşler Şube Müdürlüğü Haraparası Mah. 1.Cad. 1.Sok. Deta İş Merkesi Apt. B Blok No:9 Antakya/HATAY adresinde görülebilir ve 150,00.-TL.( yüzelli ) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

3-İhale, Belediye Encümeni huzurunda 07.02.2017 tarihinde Salı günü saat 14:00’ten itibaren aşağıda belirtildiği saatlerde 15 dakika arayla, Adnan Menderes Cad. Cumhuriyet Alanı No:2 Antakya-Hatay adresindeki Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

 

 

S.No

Mevkii Parsel No Yüzölçümü        (m2) Mezbaha Tesisinin

Adresi

 

 

İhale Saati

 

Muhammen kiralama bedeli (TL)

(Yıllık)

 

%3 Geçici Teminatı      (TL)

1. Kaşmer 277  28.560 m2 İskenderun Mezbaha

Müftüler Yolu Üzeri. Belen/HATAY

14:00  

90.000,00.TL

 

 

2.700,00.TL

 

 

2.

 

Cami

 

9167

 

4.841,66 m2

Erzin Mezbaha

Mahmutlu Mah. Bayram Sökmen Cad.No:141 Erzin/HATAY

 

14:15

 

16.250,00.TL

 

487,50.TL

4- Söz konusu taşınmaza ait bilgiler, muhammen bedeli,  geçici teminat miktarı aşağıda belirtildiği gibidir.

5-İhaleye katılmak isteyen iştirakçiler, hazırlanan idari şartnamede yazılı olan ve istenilen belgeleri ihale katılım dosyalarında bulundurmaları gerekmektedir.

6-İhaleye katılmak isteyen iştirakçiler eksiksiz olarak hazırlayacakları ihale döküman dosyalarını en geç 07.02.2017 Salı gün saat 14:00’te kadar İhale Komisyonu olan Belediye Encümeni  Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

7-Posta ile yapılan müracaatlarda  meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyip İdare sorumlu olmayacaktır.

8-İhale Komisyonu olan Belediye Encümeni söz konusu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan Olunur.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de    Basın 533489