İlan

İlan

      İlan

Hatay Asliye (3.) Hukuk Mahkemesinden

2017/23 Esas-2017/107 Karar

 

Davacının davasının KABULÜ ile, Hatay ili Antakya  İlçesi Günyazı Mahallesi  Cilt No: 103 Hane No: 38 BSN 84’de kayıtlı 14678227164 TC NOLU Sezer ve Sibel’den  olma  14/02/2009 D.lu Emin Başçeken’in  nüfus kaydında  ” Emin ” olan isminin “ALİ EMİN ” OLARAK  TASHİHİNE ve BU ŞEKİLDE NÜFUS’A KAYIT VE TESCİLİNE  karar verildiği ilan olunur. 02/03/2017

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de    Basın 560668

(Visited 1 times, 1 visits today)