İlan

İlan

      İlan

Hatay 4. Asliye Hukuk Mahkemesinden

ESAS NO          : 2017/25

KARAR NO       : 2017/85

Davanın KABULÜ ile Hatay ili Antakya  ilçesi Şehitler mah. Cilt No 42 , Hane no 98, BSN 49’da nüfusa kayıtlı 23338915846 TC nolu Nuriye Alp’in isminin “NUR” olarak düzeltilmesine, dair mahkememizden verilen 02/03/2017 gün ve 2017/25-85 E.K. Sayılı karar ile ilan olunur.  02/03/2017

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de    Basın 560596

(Visited 2 times, 1 visits today)