İLAN HATAY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ…

İLAN HATAY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ…

İLAN HATAY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ… 

İLAN

HATAY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO              : 2016/341 Esas

KARAR NO           : 2016/518   

      Hatay İli, Antakya İlçesi, Uzunalıç Mah. Cilt:136 Hane 4’de kayıtlı Hüdaverdi ve Aynur Oğlu, 2005 doğumlu,  10229372062 TC kimlik numaralı Emre Çetin’in nüfus kayıtlarındaki Emre isminin Yunus Emre olarak düzeltilmesine ve nüfusa bu şekilde tesciline, karar verilmiştir.

TMK’nun 27/2. maddesi gereğince ilan olunur.08.12.2016

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                          Basın 506102