İLAN…

İLAN…

İLAN
HATAY ASLİYE ( 3. ) HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2016/633
KARAR NO : 2016/801

Davacının davasının KABULÜ ile, Hatay ili Altınözü İlçesi GözecikKöyü Cilt No: 0038 Hane No:5 BSN 42’de kayıtlı 18626072844 TC NOLUMehmet ve Sabiha’dan olma 01/01/1988D.lu Emrah Özçelik’in nüfus kaydında Emrah olan isminin MEHMET ALİ OLARAK TASHİHİNE ve BU ŞEKİLDE NÜFUS’A KAYIT VE TESCİLİNE, karar verildiği ilan olunur. 06/12/2016
www.bik.gov.tr Basın HTY 503975