İlk Yardım Eğitimi

İlk Yardım Eğitimi

Hatay İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri, geçtiğimiz hafta içinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğündeki personele İlk Yardım Eğitimi verdi. Kurum içinde uzman sağlıkçılar kanalıyla acil durumlarda ilk yardımın nasıl yapılması gerektiği hem teorik hem de pratikte gösterildi. Kurum personeline karşılaşabile-cekleri bu gibi
acil durumlarda nasıl müdahale edilmesi gerektiği nelerden kaçınılması gerektiği anlatıldı.
-Selvi Günay-