İmzalar Hatay Ayakkabısı İçin

İmzalar  Hatay Ayakkabısı İçin

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) öncülüğünde; GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın teknik desteği ile Japonya Hükümeti’nden sağlanan finansal kaynakla, “Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Sosyal İstikrarın Güçlendirilmesi Projesi” yürütümü çerçevesinde dün imzalar atıldı.
Proje, istihdam edilebilirlik ve geçim imkânları bileşeni kapsamında tarım, sanayi ve hizmet sektörünün ihtiyaç duyduğu mesleki eğitim ve yetkinlik geliştirme programlarının sunulması, geçim imkânları için yerel değer zincirlerini, yerel üretim ekosistemlerini ve altyapılarının geliştirmesi yoluyla Suriyeli nüfusun ve ev sahibi toplumların farklı kesimlerinin istihdam edilebilirliğine katkı sağlamayı amaçlıyor. ,
Antakya Ticaret ve Sanayi Odası’ndan süreçle ilgili şu bilgiler verildi:
“Yerel paydaşlarla ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler ışığında Antakya’da ayakkabıcılık sektörünün çok önemli bir yer tuttuğu ve ayakkabıcılık sektörü değer zinciri içerisinde önemli bir yer tutan, ciddi ve ivedi bir şekilde sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli sayacı elemanı yetiştirilmesi üzerine kurumsal kapasitenin arttırılması, mesleki eğitim verilmesi, nitelikli işgücüne ve istihdama katkı sağlanması için Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ve Hatay Ayakkabıcılar Odası ile işbirliğine gidilmektedir.
Bu işbirliği çerçevesinde, ‘Antakya’da Ayakkabıcılık Sektörüne Sayacı Yetiştirilmesi Pilot Projesi’, Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ve Hatay Ayakkabıcılar Odası ile işbirliği içerisinde tasarlanmış, bugün protokol imzalanması aşamasına gelinmiştir.
Pilot projenin toplam tutarı yaklaşık olarak 750.000 TL’dir. Pilot proje, Kurumsal altyapının güçlendirilmesi, teknik destek ve istihdam oluşturma olmak üzere üç ana eksende ve bütüncül bir çerçevede modellenmiştir. Proje kapsamında, Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde bulunan ayakkabı ve sayacılık atölyesinin altyapısının ve kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan bir kısım makine-ekipman ve sarf malzemesinin alınması, Meslek Lisesi ve sektörde görev alan eğitmenlerce 40 kursiyere teorik, pratik ve işbaşı eğitimi de kapsayan sayacılık eğitimi verilmesi ve bu eğitimi alan ve başarılı bulunan kursiyerlerden en az yarısının ayakkabıcılık sektöründe istihdam edilmesi planlanmaktadır.
Sayacılık kursu, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan Sayacı Modüler Programı’nda belirtilen kriterler çerçevesinde verilecek ve başarılı olan kursiyerlere MEB onaylı sertifika verilecektir.”
Bu arada, Protokolü imzalayanların isim ve ünvanları da şöyle aktarıldı:
ATSO Başkanı Hikmet Çinçin
GAP Bölge Kalkınma İB adına Mehmet Açıkgöz
Antakya İlçe M.Eğ. Md. V. Mustafa Kılınç
Ayakkabıcılar Odası Başkanı Gökhan Oral
-Cemil Yıldız-