İş Mahkemeleri Kanunu mutlaka güncelleştirilmeli

İş Mahkemeleri Kanunu mutlaka güncelleştirilmeli

Milletvekili Ahrazoğlu, meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada çalışma hayatında olması gerekenleri sıraladı …

MHP Hatay Milletvekili M.Necmettin Ahrazoğlu, meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, İş Mahkemeleri Kanunu’nun 9’uncu maddesi üzerinde görüşlerini aktarı, çalışma hayatında olması gerekenleri sıraladı.
Yetmiş yıla yakın bir süredir uygulamada olan İş Mahkemeleri Kanunu’nun günümüzün ihtiyaçları doğrultusunda ilgili taraflarca beklentileri karşılayacak şekilde güncelleştirilmesi zorunluluk olduğunu söyleyen Milletvekili Ahrazoğlu, ancak bunu yaparken öncelik de sistemin aksayan yerlerini tespit ederek gerekli düzenlemelerin yapılmasının önemine değindi.
Milletvekili Ahrazoğlu, konuşmasında şunlara yer verdi: “Milliyetçi Hareket Partisi olarak seçim beyannamelerimizde pek çok defa vurgulamış olduğumuz sendika ve toplu sözleşme sisteminin etkin ve ilgili tarafların ortak bir zemin üzerinde beraber çalışabileceği bir hâle getirilmesi, çalışma hayatına ilişkin denetimlerin planlı ve amaca uygun olarak yapılabilmesi, işçilerin sosyal haklar ve temsil konularında daha bilinçli olması gibi temel konularda sistematik iyileştirmeleri içerecek kanun çalışmaları yapılmış olsaydı, şu an pek çok eksiklik olduğunu tespit ederek Komisyon toplantılarında dile getirilen teklif tartışılmadan kabul edilmiş olacaktı.
Teklif ile getirilen sistemde yer alan zorunlu ara buluculuk sonucunda varılacak karar, teknik olarak haklarının ne olduğu konusunda yeterince bilgi sahibi olmayan işçinin lehine olmayacaktır. İşçi, ara buluculuk sonunda nihai karara varılmak zorunda olduğunu düşünerek mutlak bir karara varılması gerektiğini düşünebilecektir. Genel hukuki yaklaşım ve kamu vicdanı açısından yıllardır süregelen, güçsüz olduğu düşünülen tarafın haklarını korumaya yönelik yaklaşıma değişiklik burada açıkça görülmektedir.
Teklifin gerekçesinde ‘Ara buluculuk sistemi ile iş uyuşmazlığı kısa sürede ve daha az masrafla çözümlenecek, işçinin alacağına kavuşma süresi ciddi bir biçimde kısalacak, ara buluculuk kurumu ile taraflar bir masa etrafında buluşacak ve başka uyuşmazlıkların doğması engellenerek uyuşmazlık temelden sonlandırılmak suretiyle sosyal barışa katkı sağlayacak’ denilmektedir. Amacı ne olursa olsun kısa sürede bir sonuca varmak ise evet, teklif bunu mümkün kılmaktadır çünkü yukarıda bahsettiğimiz gibi işçi tarafından atılacak adımlar oldukça kısıtlanmıştır. Özellikle güçlü işverenin etkisiz kalabileceği… Ara buluculuğun işçi lehine hareket edebilmesi oldukça zor olacaktır. Sendikalar güçsüzleştirilmiş, taşeron sistemiyle sendikasızlaşmaya gidilmiş, sendikalar güç kaybına uğratıldıktan sonra dönemde hak arama yerine yönetime yakın olma politikaları gütmek zorunda kalmışlardır.”

Personelin haklarını bir madde içerisinde yok saymak, hem etik ahlaka, hem de kul hakkına saygısızlıktır …

Teklifle getirilen bir başka konunun ise kamu iktisadi teşebbüsleri personeliyle ilgili olduğunu belirten Milletvekili Ahrazoğlu, “KİT personeline ait davaların iş mahkemelerinde görüşülmesiyle binlerce kişinin özlük hakları bir anda değişecektir. Böylesi bir değişikliğin etki analizi yapılmadan, ilgili tarafların görüşü alınmadan yapılmasının bir tek nedeni olmalıdır, o da KİT’leri Varlık Fonu ile ilişkilendirerek personelinin keyfiyete bağlı bir şekilde istenildiğinde tazminatının verilip işten çıkarılması ve yerine kadrolaşma yapılması gelmektedir. Teklifte işçi olarak anılan personelin haklarını bir madde içerisinde yok saymak hem etik ahlaka hem de kul hakkına saygısızlık olacaktır.
Milliyetçi Hareket Partisi olarak Komisyon toplantısında da ilgili milletvekillerimizin belirttiği gibi devletimizin görevini hızlı ve adil bir biçimde yerine getirmesine imkân sağlayacak her türlü uygulamayı desteklemeye devam edeceğiz, ancak temel hak ve anlayışımıza aykırı olduğunu düşündüğümüz maddeler için muhalif olduğumuz belirtir, yüce heyetinizi saygıyla selamlarım” dedi
Mehmet ÖZGÜN