İstanbul Sözleşmesi’ni Yaşatacağız!

İstanbul Sözleşmesi’ni Yaşatacağız!

Milletvekili Şahin, fesih kararının meclisi de uluslararası arenada itibarsızlaştırdığına vurgu yaptı

CHP Hatay Milletvekili, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi Av. Suzan Şahin, İstanbul Sözleşmesinin tek taraflı feshedilmesinin Anayasaya ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu söyledi, fesih kararının meclisimizi de uluslararası arenada itibarsızlaştırdığını ifade etti. Şahin açıklamasında, “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır, İstanbul Sözleşmesini Yaşatacağız” dedi.
TBMM’nde tüm partilerin ortak iradesi ile kadına yönelik şiddeti suç sayan ve ayrımcılıkla ilişkilendiren İstanbul Sözleşmesinin, 246 kabul ve 1 çekimser oy ile hiç kimsenin red oyu olmadan, oy birliği ile kabul edildiğini hatırlatan Şahin, 24 Kasım 2011 tarihinde TBMM’nde kabul edilen, Türkiye’nin ev sahibi olduğu ve ilk imzacı olmakla övündüğü İstanbul Sözleşmesi için AKP hükümetinin o dönem “yasalaştıran ilk ülke olma onuru da inşallah bize ait olacak” naraları attığını söyledi, bugün tek imza ile sözleşmeden çıkma girişiminin ne akla ne mantığa ne de hukuka uygun olduğunu ifade etti.
TBMM’nin iradesi olmaksızın sonlandırılamaz …
Kadına yönelik şiddetin tırmandığı, sadece 77 günde 80 kadının öldürüldüğü ülkemizde bu karar, kadın kırımına sessiz kalmak, İstanbul Sözleşmesi’nin imzacı devletlere yüklediği sorumlulukları yok sayarak kadınları ve çocukları şiddetle baş başa bırakmak olduğunu bildiren Şahin, açıklamasında şunlara yer verdi: “Cumhurbaşkanı kararı ile ülkemizin İstanbul Sözleşmesine bağlılığı, TBMM’nin iradesi olmaksızın sonlandırılamaz. Bu millet iradesine, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne darbedir. Bununla birlikte Anayasa’mızın 104’üncü maddesinde de açıkça belirtildiği üzere insan haklarına aykırı faaliyetlerde bulunmak devletin yetkisinin açıkça kötüye kullanımıdır. Kişi hakları ve temel haklarla ilgili olan İstanbul Sözleşmesi’nin tek taraflı feshi bu anlamda da Anayasa’ya aykırılık içermektedir. Ayrıca Anayasamızın ‘kadın-erkek eşitliğini yaşama geçirme’ yükümlülüğünü içeren temel felsefesi ile de uyuşmamaktadır.
TBMM’nin iradesini yok sayan tek taraflı bu fesih kararı yüce meclisimizi uluslararası arenada da itibarsızlaştırmaktadır. Uluslararası sözleşmelerin bildirim usulü, ne zaman yürürlüğe gireceği ve feshi kendi içerisinde düzenlenmiş, bu çerçevede İstanbul Sözleşmesi’nin 80’inci maddesinde belirtilen Avrupa Konseyine bilgi verilmesi ve kural olarak onaylandığı şekilde kaldırılması yönünde ilkeleri de açıktan yok sayılmaktadır. Yani İstanbul Sözleşmesi uluslararası sözleşme olması itibarıyla da hükümetin tek yanlı politik açıklaması ve sadece yürütmenin işlemiyle çekilemez. Bu durum Türkiye’nin temsil ettiği insan haklarına dayalı müktesebattan da ciddi bir kopuş anlamına gelmekte, dahası Anayasa’mızın eşitlik ilkesinden, şiddeti önlemek ve maruz bırakılanları korumakla ilgili 6284 sayılı yasa ve tüm kadınları koruyan ulusal mevzuatımızdan vazgeçildiğinin, devlet olarak kadın erkek eşitliği ve kadına karşı şiddeti önleme politikasını terk ettiğinin tüm dünyaya ilan edilmesidir.”
Siyasi kararı tanımıyoruz …
İstanbul Sözleşmesi’nin her satırında, etkin uygulanmadığı için bugün hayatta olmayan binlerce kadının hayatının var olduğunu belirten Şahin, açıklamasının sonunda şunlara yer verdi: “Soruyoruz: Çekincesiz imza koyduğunuz İstanbul Sözleşmesi’nin bugün neyini beğenmiyorsunuz? Kadına yönelik şiddetle etkili mücadelede öncü ve iyi örnek olmayı hedeflemek yerine kadınları koruyan Sözleşme’nin neyini hedef aldınız? Kadına yönelik şiddetin cezalandırılması ve bütüncül devlet politikalarının geliştirilmesi başlıklarının hangisinden rahatsız oldunuz? Aileyi, kadınları ve çocuklarımızı sistematik şiddete, tacize ve tecavüze karşı nasıl koruyacaksınız? Bu hukuksuz karar ile mahkemeye ve yargıya olan güveni nasıl tesis edeceksiniz? İstanbul sözleşmesi ne diyor; şiddeti önle, önleyemiyorsan kadını koru, koruyamıyorsan adaleti tesis et, kadınları güçlendir diyor. Anayasamızın 10.maddesi ile örtüşen şekliyle eşitlik anlayışı içerisinde cinsiyete yönelik şiddeti önle diyor. Böyle bir sözleşmeye karşı olmak, devletin bu konudaki sorumluluğunu reddetmektir.
Bu hukuksuz ve siyasi kararı tanımıyoruz. İstanbul Sözleşmesi’nin kadınlar istemediği sürece yürürlükte kalması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Her gün en az 3 kadının öldürüldüğü bir ülkede şiddetten koruyan İstanbul Sözleşmesi’nden de haklarımızdan da vazgeçmeyeceğiz.” Mehmet ÖZGÜN