Kadına öncelik nerede kaldı?

Kadına öncelik nerede kaldı?

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı ile Oda Yöneticilerinden oluşan bir heyetin önceki günkü Ankara çıkartmasında bir kadın üye de yer aldı.
ATSO Yöneticisi olduğu öğrenilen kadın katılımcının, CHP Genel Merkezi ziyaretinde, heyetle birlikte Genel Başkan Kemal
Kılıçdaroğlu tarafından kapıda ayakta karşılandıktan sonraki fotoğraf karelerindeki konumu düşündürdü.
Neredeyse fotoğraf karesine girmeyen ya da giremeyen kadının, tamamı erkeklerden oluşan heyet içinde önceliği olması gerekirken, kenarda, arkada bırakılması, hem giden heyet ve hem de ev sahibi Parti açısından, kadına verilen değer bakımından düşündürdü. -Cemil Yıldız-