Kadınların talepleri imzaya açıldı

Kadınların talepleri imzaya açıldı

Hatay Mor Dayanışma: “Mahallelerden belediyelere, kadınların gücünü biliyoruz. Kadından kentler istiyoruz!”

Türkiye genelinde, kadınların yerel belediyelerden beklentilerini içeren bir kampanya hayata geçirilirken, buna dair imza kampanyasına Antakya kent merkezinde de start verildi. Hatay Mor Dayanışma tarafından koordine edilen kampanya ve imza süreci için verilen bilgi şöyle:
“Tarih boyunca bütün yönetim biçimleri, en köklü ayrımcılık biçimi olan cinsiyet ayrımı üzerine inşa edilmiştir. Bugün, varlıklarını merkeziyetçi ve tekçi erkek egemenliğine dayandıran iktidarlar, kadın kimliğini yok sayarak, kadınları ‘erkeğin ve devletin denetimi altına alan erkek egemen sistemin’ bir devamcısıdır. Fakat tarih, aynı zamanda, kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelelerinin, kazanımlarının da tarihidir. Bizler de, kadınların sosyal, siyasal, toplumsal ekonomik süreçlerde söz, yetki ve karar sahibi olmalarının hukukunu oluşturan bu mücadele devamcılarıyız.
Tüm yetkileri merkezde ve tek elde toplayan erkek egemen yönetimlere karşı; evlerden, sokaklardan, köylerden, mahallelerden ve kentlerimizden başlayarak, cinsiyet eşitlikçi, demokratik, yerelde ve yerinden yönetimi esas alıyoruz.”
-SÜRECE DAHİLİZ-
Yerel yönetim politikalarında kadınların da etkin rol oynaması ve sürece katılması gerektiğine işaret edilen açıklama, şöyle devam ediyor:
“Yerel yönetim politika ve uygulamaları, hayatlarımızı doğrudan etkiler. Evde ve sokakta ne yaşadığımızdan hangi hizmetlerden ne kadar yararlanabildiğimize, mekânın planlanmasından ulaşım koşullarına, park, bahçe, yeşil alan oranından sokağın ışıklandırılmasına, anadilde hizmetlere erişim hakkına kadar… Yani kaynakların kimler için nasıl kullanılacağına dair karar, politika ve uygulamalar, yaşam biçimimizi şekillendirir. Bu sebeple, hayatımızı ve yaşadığımız yeri biçimlendirebilmenin yolu, yerel yönetim politikalarını birlikte oluşturmaktan, söz ve karar süreçlerine dahil olabilmekten geçiyor.”
-NE YAPILMALI?-
Hatay Mor Dayanışma tarafından imza süreci işletilen kampanyada, “Nereden başlamalı? Ne yapmalı? Nasıl yapmalı?” sorularına cevaplar ise şöyle sıralanıyor:
“Her belediyede, ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’nun kurulmasını ve bu komisyonların kadınların yararını gözeterek aktif bir şekilde çalışmasını istiyoruz. Her mahalleye, kadınlara ücretsiz hukuksal ve ruhsal destek sağlayan Kadın Dayanışma Merkezleri istiyoruz. Her mahalleye, kreş ve gündüz bakım evi istiyoruz. akrabalara peşkeş çekmeyecek ve kadın istihdamını arttıracak belediyecilik anlayışı istiyoruz. Her mahalleye, kreş ve gündüz bakım ev açılmasını istiyoruz. Her belediyede Şiddet Önleme Birimleri’nin acil olarak açılmasını ve bu birimlerin aktif olarak çalışmasını istiyoruz. Belediyelerdeki tüm kamu çalışanlarının, ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’ eğitimi almalarını istiyoruz. Kadın sığınma evlerinin sayısının arttırılmasını, burada yaşamak zorunda olan kadınların koşullarının iyileştirilmesini ve seçme haklarını kullanmalarını istiyoruz. LGBTİ+ düşmanı, homofobik, transfobik olmayan belediye başkanları ve çalışanları istiyoruz. Doğa talanına dur diyecek, yeşil alanlara, denizlere ve temiz su kaynaklarına sahip çıkacak çevreci bir belediyecilik istiyoruz.” -Tamer Yazar-