Kalıcı Barış İçin….

Suriye’deki iç savaşı sona erdirmek ve kalıcı bir çözüm elde edebilmek için Kazakistan’ın başkenti Astana’da dün öyle saatlerinde başlayan toplantı eğer planlandığı gibi gerçekleşirse bugün sona erecek.

Hatırlanacağı üzere bundan yaklaşık 6 yıl önce nedensiz bir şekilde başlatılan Suriye’deki iç çatışma, özellikle ülkemizde büyük zararların ve tehlikelerin oluşmasına neden olacak bir boyuta ulaşmıştır.
Başta dış siyaset konusunda uzmanlar olmak üzere, dünyadaki gelişmeleri dikkatle izleyenler, Suriye’deki iç savaşın zorlama ile oluşturulduğunu ve bu iç çatışmanın Suriye’nin parçalanması ile sonuçlanabileceğini, bununda başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerine büyük etkilerinin ve zararlarının olacağını, daha ilk günden yazmaya, söylemeye, ifade etmeye başlamışlardı. Ama ne yazık ki; Dinleyen olmadı. Ta ki; Bugünlere gelinene kadar.
Ne vakit ki, Esad yönetiminin devrilemeyeceği, buna karşılık Suriye’nin kuzeyinde PYD-YPG kontrolünde bir oluşumun meydana geleceği gerçeği ortaya çıkınca, gözler açıldı, hatalar görüldü, uykudan uyanıldı.
Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin Suriye’ye karşı izlediği politikada önemli değişiklikler olacağının sinyalleri verilmeye başlanmıştı.
Bu bağlamda, Güney sınırlarımızda PYD-YPG kontrolünde bir oluşumun gerçekleşmemesi için, Fırat Kalkanı harekatı başlatılmıştı. Bu doğrultuda da TSK Suriye’nin IŞİD kontrolündeki bölgelere doğru yaptığı hareket sonucunda, PYD-YPG kontrolündeki bölgelerin birleşmesi engellenmiş ve böylece Türkiye’nin güneyindeki yeni bir oluşumun önüne geçilmiş idi.
İşte atılan bu adımdan sonrada Suriye politikasında önemli bir değişikliğe gidildi.
Başbakan yardımcısı Kurtulmuş’un “Bugüne kadar izlediğimiz Suriye politikası yanlış idi” anlamına gelen açıklamasını, geçtiğimiz günlerde yine diğer başbakan yardımcısı Işık’ın “Esad’ında içinde bulunduğu bir çözüm sürecine karşı çıkılmayacağı” anlamına gelen açıklamaları izledi.
Bu açıklamaların, uygulanan yanlış dış politikadan dönüleceğinin olumlu sinyalleri olarak kabul edilmesi gerektiği, gerek ülkemiz, gerekse dünya siyaset çevrelerince yorumlandı.
İşte bu yeni Suriye politikası sonucu olarak ta, dün Kazakistan’ın başkenti Astana’da Türkiye, Rusya ve İran ile Esad yönetimi ve Suriye’de savaşan diğer gurupların temsilcilerinin katıldığı, ABD’ninde gözlemci gönderdiği bir toplantı gerçekleşti.
Umuyoruz ki bu toplantı sonucunda, Suriye’deki iç savaşı sona erdirecek ve kalıcı bir barışı sağlayacak olan olumlu kararlar alınır ve sağlıklı adımlar atılır.
Bilindiği gibi Suriye’deki iç savaş, ülkemize sayılamayacak kadar çok zararlar vermiştir. Bu zararlar siyasi, askeri ve ekonomik olmak üzere çok yönlüdür. Oluşan bu zararların telafisi ise uzun bir zaman dilimine ihtiyaç gösterecektir.

Bu nedenle Suriye’deki iç savaşın biran önce sonuçlanması ve kalıcı bir barışın sağlanması ülkemiz açısından büyük bir önem taşımaktadır.
20 Ocak’ta göreve başlayan yeni ABD başkanı Trump’un izleyeceği politikada, Suriye’deki kalıcı barışın sağlanmasında önemli bir rol oynayacaktır.
Tump, bir yandan Rusya ile iyi ilişkiler kurma amacında olduğunu belirtirken, öte yandan Ortadoğu’da yeni bir dış politika izleyeceğinin de sinyallerini vermektedir.
Emperyalist güçlerin Ortadoğu üzerindeki emellerini gerçekleştirmelerine engel olabilmek için, önümüzdeki günlerde dış siyaset sahnesinde çok önemli gelişmelerin olacağını bilmek ve buna şimdiden hazır olmak gerekir.
Bölgede kalıcı bir barışın oluşması, Suriye’nin birlik ve bütünlüğünün korunması, İsrail’in işine pekte yaramayacak gibi görünüyor. Bu nedenle bölgede kalıcı barışın sağlanmasına çalışılırken, İsrail’in atacağı adımlara, yapacağı manevralara çok dikkat etmek gerekir.
İşte tüm bu hususları göz önünde tutmak suretiyle, Astana görüşmelerinin olumlu bir şekilde sonuçlanması ve kalıcı barışın sağlanabilmesi için, bu doğrultuda atılacak adımların devamını sağlayacak kararların alınması en büyük beklentidir.
Eğer Astana görüşmelerinden olumlu ve sağlıklı bir sonuç alınır, tarafların ortak bir çözüm yolunda karara varması ve varılacak bu kararın garanti altına alınması halinde, bilinmelidir ki Ortadoğu’da yeniden huzurun sağlanması, bölge devletlerinin yeniden eski dostluk havası içerisine girmesi mümkün olabilecektir.
Bu durum Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesinin de bir gereğidir.
Eğer Suriye iç savaşı, varılacak anlaşma ile olumlu bir şekilde sonuçlanırsa, bundan ülkemiz büyük bir yarar görecektir. Şuanda ülkemize sığınmacı olarak yerleşmiş bulunan yaklaşık 4 milyon Suriyelinin de ülkelerine dönmelerinin yolu açılmış olacaktır.
Hatırlanacağı üzere son zamanlarda, özellikle Suriye’deki IŞİD hedeflerine yönelik harekat sonucu şehit sayımızda artışlar meydana geldiğinde, savaşabilecek olan Suriyeliler neden ülkelerine gidip savaşmıyorlarda, onların yerine biz savaşıyoruz soruları da sorulmaz olacak ve Güney sınırlarımızdaki huzursuzluk sona erecektir.
Bu nedenle Astana görüşmelerinden olumlu sonuçlar çıkmasını ve Suriye’de kalıcı barışın sağlanmasını diliyor ve bekliyoruz…

[email protected]