Mem-Doğaka Protokolü

Mem-Doğaka Protokolü

STEM Eğitimi için 25 Öğretmen eğitimden geçirilecek.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) ile Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında STEM eğitimi için protokol imzalandı. Teknik Destek Projesi Protokolü, İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan ve DOĞAKA (Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ) Genel Sekreteri Onur Yıldız arasında imzalandı.
Teknik Destek Projesi kapsamında, öğretimde etkililiği ve verimliliği sağlamak için yeni yaklaşımlar arasında yer alan STEM Eğitici Eğitimi verilmesinin amaçlanmakta olduğu kaydedildi.
İki kurumun proje işbirliği hakkında Hatay İl Milli Eğitim’den şu açıklama yapıldı:
“01.06.2017 Perşembe günü Müdürlüğümüzde, İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Kemal Karahan ve DOĞAKA (Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ) Genel Sekreteri Onur Yıldız arasında Teknik Destek Projesi Protokolü imzalandı. Teknik Destek Projesi kapsa-mında, öğretimde etkililiği ve verimliliği sağlamak için yeni yaklaşımlar arasında yer alan STEM Eğitici Eğitimi verilmesi amaçlanmaktadır. Proje ile Fen-Teknoloji-Mühendislik alanlarında etkili eğitsel metodu uygulamaya dayalı öğretmen eğitimi ile bölge kalkın-masına önemli ölçüde fayda sağlamak hedeflenmek-tedir. İmzalanan protokol ile beraber, Müdürlüğümüz-de çalışan, ileriki yıllarda Hatay’ da STEM Eğitimi verecek olan 15 öğretmen ile Müdürlüğümüzün belirleyeceği 10 öğretmenin, proje kapsamında eğitim alması planlanmaktadır.” -Mehmet Özgün-